Kaart van Suriname

Alexander de Lavaux, 1737, kaart, NG-539

Kaart van Suriname met rijkversierde rand waarin de wapens van de elf directeuren en de secretaris van de Sociëteit van Suriname, met bladranken, bloemen en vruchten. Het wapen onderaan (samengesteld uit de wapens van Amsterdam, de WIC en de familie Sommelsdijck) met twee Surinaamse mannen als…

Kaart van Palestina

Nicolaes van Geelkercken, naar Arnoldus van Geilkercken, 1621, prent, RP-P-OB-52.498

Linkeronderplaat van een kaart van Palestina, met opschriften die betrekking hebben op de gebeurtenissen van het Oude en Nieuwe Testament. In de rand vier voorstellingen uit het Oude Testament: de dronken Noach, de moord van Kaïn op Abel, Mozes en Adam en Eva in het Aards Paradijs. Onderaan kader…

Kaart van Palestina

Nicolaes van Geelkercken, naar Arnoldus van Geilkercken, 1621, prent, RP-P-OB-52.495

Middenbovenplaat van een kaart van Palestina, met opschriften die betrekking hebben op de gebeurtenissen van het Oude en Nieuwe Testament.

Plattegrond van Stavoren

Nicolaes van Geelkercken, 1616, prent, RP-P-1910-2160

Plattegrond van de stad Stavoren en haar versterkingen met op de voorgrond de Zuiderzee. In een cartouche in de linkerbovenhoek de Latijnse titel.

Kaart van Palestina

Nicolaes van Geelkercken, naar Arnoldus van Geilkercken, 1621, prent, RP-P-OB-52.496

Rechtermiddenbovenplaat van een kaart van Palestina, met opschriften die betrekking hebben op de gebeurtenissen van het Oude en Nieuwe Testament.

Kaart van Afrika

Jodocus Hondius (I), 1573 - 1612, prent, RP-P-1905-6608

Kaart van Surrey

Jodocus Hondius (I), 1610, prent, RP-P-1892-A-17233

Kaart van Surrey, met rechtsboven een gezicht op Nonsuch en linksboven een gezicht op Richmond. Bovenaan in het midden de titel in een cartouche. Links en rechts een aantal wapens en cartouches, waarvan rechts enkele oningevuld. Onderaan een kompas en een schaal.

Kaart van Middlesex

Jodocus Hondius (I), 1610, prent, RP-P-1892-A-17232

Kaart van Middlesex, met rechtsboven een gezicht op Londen en linksboven een gezicht op Westminster. Bovenaan in het midden de titel in een cartouche. Links een gezicht op de St. Pieterskerk en rechts een gezicht op de St. Pauluskerk, met boven iedere kerk een opengeslagen boek met tekst in het…

Historische kaart van Griekenland…

Harmanus Condet, 1757 - 1765, prent, RP-P-1936-265

Kaart van monding van de Theems met…

Michiel Comans (II), 1667, prent, RP-P-1935-1499

Kaart van monding van de Theems waarop de Tocht naar Chatham door de schepen van de Staatse vloot onder admiraal De Ruyter is aangegeven, 20-23 juni 1667. Links de strijd rond Sheerness, boven de Nederlandse schepen op de rivier de Medway. Rechtsonder een leeuw op een voetstuk waarop de legenda A-V.