285 resultaten gevonden


Abraham Bloteling, 1671, prent, RP-P-BI-1815

Borstbeeld van de predikant Philip Baldaeus die acht jaar lang op Ceylon werkte, in ovaal met onderschrift in het Latijn en Nederlands.

Gerard de Lairesse Abraham Bloteling, ca. 1680 - ca. 1690, prent, RP-P-1905-4423

Borstbeeld van de dichter en lijfarts van Willem III, Goverd Bidloo. Bidloo houdt een mes in zijn handen, als symbool voor zijn werk als chirurgijn.

Jan Six Abraham Bloteling (1618-1700), ca. 1680 - ca. 1690, prent, RP-P-1909-1047

Borstbeeld van de dichter en lijfarts van Willem III, Goverd Bidloo. Bidloo houdt een mes in zijn handen, als symbool voor zijn werk als chirurgijn.

Joost van den Vondel Abraham Bloteling, 1660 - 1690, prent, RP-P-1907-310

Portret van de schilder Govert Flinck in ovale omlijsting. Onder het portret een vers van Vondel over Flincks, te vroege, dood.

Abraham Bloteling, 1672, prent, RP-P-BI-1822

Borstbeeld van de predikant en hoogleraar aan de Leidse Universiteit Abraham Heidanus. Onder het portret zijn naam en een opsomming van de gemeentes waar hij werkzaam was, en een vers in het Latijn.

Abraham Bloteling, 1672, prent, RP-P-1936-797

Borstbeeld van de predikant en hoogleraar aan de Leidse Universiteit Abraham Heidanus. Onder het portret zijn naam en een opsomming van de gemeentes waar hij werkzaam was, en een vers in het Latijn.

S. König, Daniel Georg Morhof Abraham Bloteling, 1655 - 1690, prent, RP-P-1910-2036

Portret van de Caspar Mauristius, predikant te Hamburg en hoogleraar wijsbegeerte te Rostock. Onder het portret een vers op Mauritius' leven.

Caspar van Baerle Abraham Bloteling, na ca. 1660 - voor 1690, prent, RP-P-1906-1457

Portret van Gerardus Joannes Vossius, zittend in een studeervertrek met boeken. Vossius zit aan een tafel en leest in een boek. Met een Latijns vers van Caspar Barlaeus.

Hero Galama, Hero Galama Abraham Bloteling, in of na 1666 - 1672, prent, RP-P-BI-1834

Portret van de Friese zeeheld Tjerk Hiddes de Vries met commandostaf in zijn zij. Op de achtergrond is een zeeslag bezig. Boven het portret een motto: Qui per virtutem peritat, non interit. Onder het portret een vers over De Vries daden.

Johannes Tangena, Johannes Fredericus Gronovius Abraham Bloteling, 1687 - 1691, prent, RP-P-1907-2988

Portret van de Leidse theoloog Christoph Wittich. Wittich maakt een spreekgebaar, hij staat voor een tafel met een bijbel. Op de achtergrond is de torenspits van een kerk te zien. In de ondermarge een Latijns vers over de geportretteerde.