De zelfopoffering van burgemeester…

Reinier Vinkeles, 1774, prent, RP-P-OB-79.571

De zelfopoffering van burgemeester Pieter van der Werff, tijdens het beleg van Leiden, 1574. Interieur met Van der Werff die omstanders het zwaard aanreikt, bij kaarslicht.

Verbranding van de Post van den…

Reinier Vinkeles, naar Jacobus Buys, 1786 - 1795, prent, RP-P-OB-85.476

Openbare executie door verbranding door een beul van een exemplaar van het patriotse tijdschrift De Post van den Neder-Rhijn, op een schavot voor het oude stadhuis van Arnhem, 22 april 1786. Actie door tegenstanders van het blad waarin de vrijlating van de van moord beschuldigde korporaal van…

Marokkaanse afgezant op gehoor bij…

Reinier Vinkeles, naar Jacobus Buys, 1789, prent, RP-P-OB-84.728

De Marokkaanse afgezant op gehoor bij de Staten-Generaal, 6 september 1770.

Stadstekenacademie te Amsterdam,…

Reinier Vinkeles, 1768, prent, RP-P-OB-64.399

De stadstekenacademie (Teeken-Academie) boven het Corps de Garde in de Leidsepoort te Amsterdam in het jaar 1764. De tekenacademie verhuisde op 4 december 1767 naar het stadhuis op de Dam. Een groep mannelijke tekenleerlingen in een vrij donker interieur bij lamplicht tekenend naar een mannelijk…

Vuurgevecht bij Vreeswijk, 1787

Reinier Vinkeles, naar Jacobus Buys, 1793, prent, RP-P-OB-85.649

Vuurgevecht aan de vaart bij Vreeswijk buiten Utrecht tussen gewapende burgers van de Utrechtse schutterij en troepen van het regiment Van Efferen, in de avond van 9 mei 1787. Bovenaan gemerkt: XXX.Dl.pl.III.

De zelfopoffering van burgemeester…

Reinier Vinkeles, naar Jacobus Buys, 1787, prent, RP-P-OB-79.478

De zelfopoffering van burgemeester Pieter van der Werff, tijdens het beleg van Leiden, 1574. Van der Werff staande tussen enkele soldaten.

Raadsheer Teding van Berkhout…

Reinier Vinkeles, naar Jacobus Buys, 1787, prent, RP-P-1944-2228

Raadsheer Adriaan Teding van Berkhout waarschuwt Johan van Oldenbarnevelt dat men hem gevangen zal nemen, 28 augustus 1618. De raadspensionaris zittend op een groot bekken.

Willem V en Wilhelmina van Pruisen…

Reinier Vinkeles, 1769 - 1773, prent, RP-P-1944-2066

Ontvangst van stadhouder Willem V en prinses Wilhelmina van Pruisen door de Raad in de vroedschapskamer in het stadhuis op de Dam te Amsterdam, op 30 mei 1768. Onderdeel van een prentserie met titelprent en 14 platen van de inhaling van de prins en prinses te Amsterdam, 30 mei - 4 juni 1768.

Willem V neemt zitting in de…

Reinier Vinkeles, 1769 - 1773, prent, RP-P-1944-2067

Stadhouder Willem V neemt als kapitein admiraal generaal zitting in het college van de Admiraliteit te Amsterdam, op 31 mei 1768. Onderdeel van een prentserie met titelprent en 14 platen van de inhaling van de prins en prinses te Amsterdam, 30 mei - 4 juni 1768.

Johan de Witt door zijn dochter…

Reinier Vinkeles, 1751 - 1816, prent, RP-P-OB-82.230

Johan de Witt door zijn dochter gesmeekt zijn gevangengenomen broer Cornelis in de Gevangenpoort niet te gaan bezoeken, 20 augustus 1672. Met als onderschrift: Een gerust geweten is mijn schild. Rechtsonder gemerkt: bl. 294.