Bedevaart op weg naar Onze Lieve…

Jan Caspar Philips, 1737, prent, RP-P-OB-60.113

Gezicht op Scherpenheuvel en de Onze Lieve Vrouw Kerk. Vanuit de stad wandelen gelovigen in een processie naar het Mariabeeld. Vier mannen knielen in aanbidding voor de Maagd Maria.

Aanbieden van een geschenk

Jan Caspar Philips (toegeschreven aan), naar Jan Caspar Philips, 1740 - 1760, prent, RP-P-OB-76.796

Interieur met man en vrouw naast elkaar op stoel, waarbij hij een geschenk op haar schoot legt. Prent nr. 4 in een serie van twaalf prentjes met tweeregelige versjes over de Hollandse gewoontes bij het huwelijk ca. 1750.

Huwelijksmaal

Jan Caspar Philips (toegeschreven aan), naar Jan Caspar Philips, 1740 - 1760, prent, RP-P-OB-76.800

Voorlezen van verzen bij het huwelijksmaal. Interieur met gezelschap aan dis met kaarsen. Prent nr. 8 in een serie van twaalf prentjes met tweeregelige versjes over de Hollandse gewoontes bij het huwelijk ca. 1750.

Interieur van bibliotheek waarin de…

Jan Caspar Philips, 1766, prent, RP-P-1909-568

Interieur van een bibliotheek met op een monument de portretten van de auteur en de vertaler van het boek: Willem Sewel en Egbert Buys. Voor het monument twee vrouwen die de geboortelanden van de mannen symboliseren, met respectievelijk de Engelse Eenhoorn en de Nederlandse Leeuw. Rechts een man aan…

Allegorie op de Republiek der Zeven…

Jan Caspar Philips, 1739, prent, RP-P-1909-1661

Vertrek met de gepersonifieerde Eendracht op een troon die is versierd met het wapenschild van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Ze wordt vergezeld door figuren die symbool staan voor de voorspoed die zij de Republiek brengt. Op de voorgrond een putto met een landkaart van de Republiek.…

Synode gehouden in de Nieuwe Kerk…

Jan Caspar Philips, 1738 - 1739, prent, RP-P-OB-83.667

Synode van de kerken van Noord-Holland, gehouden in het koor van de Nieuwe Kerk te Amsterdam in 1730. Op de achtergrond het praalgraf van Michiel de Ruyter. Onder de voorstelling de titel en legenda A-N in het Nederlands. Rechtsboven gemerkt: Vereen. Nederl. I. Deel. bladz. 34.

Prinses Anna neemt zitting in de…

Jan Caspar Philips, 1754, prent, RP-P-OB-60.032

Prinses Anna van Hannover neemt als gouvernante van prins Willem V zitting in de vergadering van de Staten-Generaal, 21 december 1752.

Interieur van de Waalse Kerk te…

Jan Caspar Philips, naar Cornelis Pronk, 1736 - 1759, prent, RP-P-1905-606

Interieur van de Waalse Kerk te Amsterdam, gezien richting het orgel. In de kerk verschillende figuren. Op de voorgrond wordt een graf gedolven.

Titelpagina voor Pieter Le Clercq,…

Jan Caspar Philips, 1752, prent, RP-P-OB-83.896

Allegorische titelprent voor Pieter Le Clercq, Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, 1753. Stadhouder Wilem IV zittend op troon ontvangt van de Nederlandse Maagd het staatsbestuur. In de wolken de Vrede en blaast de Faam op een bazuin met de vaandel Historia Belgii, op de voorgrond rechts…

Landschap met drie piramides

Jan Caspar Philips, 1732 - 1733, prent, RP-P-1909-1659