Allegorie op het overlijden van…

Jacob Folkema, 1752, prent, RP-P-OB-84.438

Allegorie op het overlijden van stadhouder Willem IV op 22 oktober 1751 en zijn begrafenis in 1752. Grafmonument met een knielend beeld van de stadhouder tussen twee treurende vrouwenfiguren. Op de voorgrond de treurende Nederlandse Maagd. Bovenaan het Alziende Oog.

Ridders in gevecht

Jacob Folkema, 1702 - 1767, prent, RP-P-OB-52.034

Drie figuren proberen twee strijdende ridders te paard uit elkaar te houden. Op de voorgrond omhelst een van zijn paard afgestapte ridder een vrouw. Prent rechtsboven gemerkt: Tom. ii pag. 134.

Dialoog tussen de herders Tityrus…

Jacob Folkema, naar Louis Fabritius Dubourg, 1703 - 1767, prent, RP-P-OB-52.044

Omringd door hun vee voeren de twee herders Tityrus en Meliboeus in de buitenlucht een gesprek. Deze illustratie is vervaardigd bij het eerste gedicht uit Vergilius' Bucolica.

Aanbidding door de herders

Jacob Folkema, 1702 - 1767, prent, RP-P-OB-52.075

Het Christuskind wordt, in het bijzijn van Maria en Jozef, aanbeden door de herders die zich met hun geschenken rondom het Kind hebben opgesteld.

Coriolanus omringd door smekende…

Jacob Folkema, 1720, prent, RP-P-OB-52.049

Coriolanus trekt zijn zwaard en wordt omringd door zijn geknielde moeder, echtgenote en andere vrouwen die hem smeken Rome niet aan te vallen.

Twee putti in een bibliotheek

Jacob Folkema, naar Nicolaas Verkolje, ca. 1720, prent, RP-P-OB-52.105

Twee putti, zittend in een bibliotheek. De linker putto heeft een pot met munten in de hand, de rechter een plankje waar de munten inpassen. Achter het tweetal een vierkante zuil, getooid met een adelaar en van voren versierd met een afbeelding van een Romeinse keizer te paard.

Rijk geklede vrouw omringd door een…

Jacob Folkema, 1702 - 1767, prent, RP-P-OB-66.147

Een rijk geklede vrouw staat tussen een groepje nonnen en een jongeman in. Laatstgenoemde heeft zijn hoed voor de vrouw afgenomen en haar hand vastgepakt. Op de achtergrond heeft een nieuwsgierige menigte zich verzameld. Prent rechtsboven gemerkt: Tom. i. pag. 208.

Islamitisch paasfeest

Jacob Folkema, 1737, prent, RP-P-1997-293

Gezicht op een Arabische stad met feestende mensen op straat. Tussen de huizen zijn schommels opgehangen waarop mannen aan het schommelen zijn. Rechts muzikanten en links een draaiend rad.

Radbod laat zich niet dopen, 719

Jacob Folkema, naar Louis Fabritius Dubourg, 1747 - 1759, prent, RP-P-OB-78.038

Radbod, koning der Friezen, weigert zich in 719 door bisschop Wulfram van Sens te laten dopen. Radbod staat met één been in het doopvont.

Vader Tijd houdt een spiegel voor…

Jacob Folkema, naar Arnold Houbraken, 1720, prent, RP-P-1944-531

Vader Tijd houdt een spiegel voor aan een jonge vrouw met een wereldbol. Losse druk van de centrale voorstelling in de titelprent voor het Tafereel der Dwaasheid, 1720.