69 resultaten gevonden


Pieter de Jode (II), 1628 - 1670, prent, RP-P-1907-411

Busteportret van de uitgever Gaspar de Hollander, in mantel. Op de achtergrond diverse schepen. In de marge de naam van de geportretteerde en een tweeregelig onderschrift in het Frans.

Jacob de Backer, 1570 - 1690, prent, RP-P-1941-135(R)

Een vrouw zit op de rug van een hert en speelt op een luit. Aan haar voeten liggen nog andere muziekinstrumenten. Het hert staat symbool voor een goed gehoor. Prent uit een serie met vijf allegorische voorstellingen van de zintuigen.

Pieter de Jode (II) , Joannes Meyssens, 1628 - 1670, prent, RP-P-1911-4266

Busteportret van Eberhard von Württemberg, in harnas. Om zijn hals draagt hij een lint met een hanger van de Orde van de Olifant. Het portret is gevat in een ovale omlijsting. In de marge zijn wapenschild en een drieregelig onderschrift in het Latijn.

Cornelis Meyssens Joannes Meyssens, 1640 - 1670, prent, RP-P-OB-23.596

Portret van Don Juan van Oostenrijk met het ordeteken van de Orde van het Gulden Vlies aan een ketting om zijn hals. In de rechter bovenhoek genummerd: fol. 580.

Frederik Bouttats (de Oude) , Joannes Meyssens, 1615 - 1676, prent, RP-P-OB-102.234

Een rechthoekig portret van Leo van Heil, een Brusselse architect. Buste naar links gedraaid. Leo van Heil heeft een tekening of prent van een gebouw in zijn hand. De prent heeft een Frans onderschrift met de naam van de geportretteerde en wat achtergrondinformatie.

Pieter de Jode (I) , Joannes Meyssens, 1590 - 1632, prent, RP-P-1905-188

Busteportret van Erycius Puteanus. Het portret is gevat in een omlijsting met vleugels, die wordt bekroond door een opengeslagen boek, een lauwerkrans, een adelaar en een banderol met zijn devies in het Grieks. Onder de omlijsting een schild met het hoofd van Medusa, de caduceus van Mercurius,…

Pieter de Jode (II) , Joannes Meyssens, 1628 - 1670, prent, RP-P-OB-9025

Busteportret van de kunstenaar Jacob Jordaens. In zijn rechterhand houdt hij een opgerold vel papier. In de marge de naam van de geportretteerde en een vijfregelig onderschrift in het Frans.

Joannes Meyssens Theodorus van Kessel, 1635 - 1660, prent, RP-P-OB-47.675

Maria zit met het Kind op schoot in de wolken terwijl zij geflankeerd worden door een engel met een luit en een engel met een viool. Onder de voeten van het Kind een schild waar een slang tegenop springt. Onder de prent Latijnse tekst in twee kolommen.

Theodor van Merlen (II) , Joannes Meyssens, Pieter van Avont, 1652 - 1670, prent, RP-P-1889-A-14222

De heilige Maria Magdalena wordt door twee engelen naar de hemel geleid. In de wolken cherubijnen.

Pieter de Jode (II) , Joannes Meyssens, 1628 - 1670, prent, RP-P-1910-4351

Busteportret van Christophorus de France, met biretta. Het portret is gevat in een boogvormige omlijsting. Onder de geportretteerde een spreuk in het Latijn. In de marge zijn wapenschild en een onderschrift in het Latijn.