De vlucht naar Egypte

Dirck Vellert (atelier van), ca. 1532 - ca. 1540, ruit, BK-NM-12969

Ronde gebrandschilderde ruit met voorstelling van de Vlucht naar Egypte. Maria zit schrijlings op de ezel, die door Jozef aan een leidsel wordt meegevoerd. Het in doeken gewikkelde Christuskind houdt zij beschermend in haar armen. Een os vergezelt hen, als verwijzing naar de geboorte van Christus.…

Ontwerp voor het frontispiece van…

Michael Heer (toegeschreven aan), 1650 - 1657, tekening, RP-T-1992-96

Ontwerp voor het frontispiece van: (J. Sibmacher), Dess Neuen Teutschen Wappenbuchs Vierter Theil, Nürnberg, Paulus Fürsten, 1657

Embleem: dauw

Jan Luyken, 1695 - 1705, prent, RP-P-OB-44.851

Een landschap met een boerderij. Op de voorgrond zit een vrouw geknield voor een plant. Ze toont een staande vrouw de dauw die ze op de plant heeft gevonden.

De zeven engelen met de bazuinen

Albrecht Dürer, 1498, prent, RP-P-OB-1383

God overhandigt bazuinen aan zeven engelen in de hemel. Als zij erop blazen, komt er grote rampspoed over de aarde: steden staan in brand, schepen vergaan. Een adelaar weeklaagt over de aardbewoners met de woorden 'Ve ve ve'. Op versozijde Latijnse bijbeltekst in gotisch schrift in twee kolommen.

Portret van Erasmus

Albrecht Dürer, 1526, prent, RP-P-1877-A-24

Portret van Erasmus, schrijvend, staande aan een lezenaar bij een tafel waarop een vaas met bloemen staat. Achter de tafel een tablet aan de wand met Latijnse tekst.

Zeegod op dolfijn

Barthel Beham, 1525, prent, RP-P-OB-4197

De onthoofding van Johannes de…

Albrecht Dürer, 1510, prent, RP-P-OB-1465

Een beul legt het hoofd van Johannes de Doper op een schaal die een vrouw (Salome) vasthoudt. Het onthoofde lichaam van Johannes ligt voor haar op een blok.

De Heilige Familie in Egypte

Albrecht Dürer, 1500 - 1504, prent, RP-P-H-Z-237

Voor een vervallen gebouw zit Maria naast enkele engelen te spinnen, terwijl ze met de voet het bedje waarin het Christuskind ligt laat wiegen. Achter haar werkt Jozef aan een trog, geholpen door putti. Deze prent is onderdeel van een serie van 20 prenten, bestaand uit een titelprent en 19 prenten…

Aanbidding door de herders

Albrecht Dürer, 1585 - 1595, prent, RP-P-H-Z-252

In een vervallen huis knielt Maria bij haar kind. Engeltjes staan naast haar. Herders komen door een deur achter haar binnen, Jozef door een deur voor haar. Deze prent is onderdeel van een serie van 20 prenten, bestaand uit een titelprent en 19 prenten met scènes uit het leven van Maria.

Maria met kind gekroond door een…

Albrecht Dürer, 1520, prent, RP-P-OB-1196

Maria zit op een bankje met het Christuskind op schoot. Een engel houdt een kroon boven haar hoofd. Links op de achtergrond een stad of groot gebouw.