38 resultaten gevonden


Gillis Hendricx Theodorus van Kessel, 1630 - 1660, prent, RP-P-OB-47.663

In een landschap onder de bomen bevinden zich twee nimfen en een jonge vrouw bij de hoorn des overvloeds. Op de grond zit een aapje die van een van de nimfen een tak met abrikozen aangereikt krijgt en op het fruit dat uit de hoorn puilt zit een papegaai.

Gillis Hendricx Jacob Neefs, 1620 - 1680, prent, RP-P-OB-23.930

De aartsengel Michaël, in zijn ene hand een schild met het symbool van God, in zijn andere hand een bundel vlammen, gooit samen met andere engelen de opstandige engelen uit de hemel.

Gillis Hendricx Schelte Adamsz. Bolswert, 1596 - 1659, prent, RP-P-1887-A-11997

Heilige Drieëenheid in de wolken: God de Vader met op zijn schoot het lichaam van Christus en boven zijn hoofd de Heilige Geest in de gedaante van een duif. Twee kleine engelen aan weerszijden houden lijdenswerktuigen vast. Onder de voorstelling citaat uit Matteüs 17:5.

Gillis Hendricx Schelte Adamsz. Bolswert, 1596 - 1659, prent, RP-P-OB-67.566

De verloren zoon als varkenshoeder. In een stal eet de verloren zoon met de varkens uit de voederbak. In de stal zijn andere knechten bezig de koeien en paarden te verzorgen. Een dienstmaagd giet het varkensvoer in de bak.

Gillis Hendricx Schelte Adamsz. Bolswert, 1596 - 1659, prent, RP-P-OB-67.562

Mercurius en Jupiter staan met een ouder echtpaar, Philemon en Baucis, op een heuvel en kijken naar het landschap dat geteisterd wordt door overstroming en onweer. De Goden hebben het echtpaar net op tijd in veiligheid gebracht. Philemon en Baucis hebben de gunst van de Goden gewekt omdat ze hun…

Gillis Hendricx Schelte Adamsz. Bolswert, 1596 - 1659, prent, RP-P-1939-154

Het huwelijk van Maria en Jozef wordt gesloten door de hogepriester. Onder de voorstelling staat een Latijns citaat uit de bijbel, Lucas 1.

Gillis Hendricx Schelte Adamsz. Bolswert, 1596 - 1659, prent, RP-P-OB-67.564

Meleager en Atalanta proberen het wilde zwijn te pakken te krijgen. Een pijl van Atalanta steekt al in de zij van het dier. De jachthonden storten zich op het zwijn en Meleager staat klaar met zijn speer.

Gillis Hendricx Schelte Adamsz. Bolswert, 1596 - 1659, prent, RP-P-BI-2634

Gillis Hendricx Schelte Adamsz. Bolswert, 1596 - 1659, prent, RP-P-BI-2615

Gillis Hendricx Schelte Adamsz. Bolswert, 1596 - 1659, prent, RP-P-OB-67.524

Salomé presenteert schaal met het hoofd van Johannes de Doper aan Herodes en Herodias en hun gasten. In marge onder fragment van bijbeltekst Matteüs 14.