Don Pascale rukt, in het bijzijn…

Caspar Luyken, 1698, prent, RP-P-1896-A-19368-1589

Titelpagina voor de Europische…

anoniem, naar Jan Caspar Philips, 1739, prent, RP-P-OB-83.729

Titelpagina voor de Europische Mercurius, over het jaar 1739. Mercurius staande op een voetstuk, in de wolken de Vrede met een hoorn van overvloed. Op de voorgrond Europa, in de verte Gulik en Berg.

Titelpagina voor: G. Maggi, De…

Pieter Philippe, 1664, prent, RP-P-1907-4762

Landschap met een vrouw die onder een bel zit waarop de titel "De tintinnabulis liber postumus". Met een hamer slaat ze tegen de bel. Op haar schoot een kleinere bel.

Ontvoering van Europa gadegeslagen…

Cornelis Martinus Vermeulen, naar Adriaen van der Werff, 1728, prent, RP-P-OB-15.712

De ontvoering van Europa door Jupiter in de gedaante van een stier. Britannia, gepersonifieerd door Themis als personificatie van Gerechtigheid ,zit met weegschaal en zwaard getroond tussen twee zuilen onder een draperie en kijkt toe. Links zit een vrouw naast een brandend altaar. Rechts staat een…

Titelpagina voor de Europische…

Pieter Sluyter, 1707, prent, RP-P-OB-83.272

Titelpagina voor de Europische Mercurius, dl. XVIII, eerste deel van 1707. Allegorische vrouwenfiguur (Overwinning of Eer) zittend op een voetstuk, aan haar voeten de Nederlandse Leeuw. Op de voorgrond de Hoop en de godin Diana (?) bij een embleem van Italia Restituta.

Thomas van Aquino inspireert zich…

Petrus Clouwet, naar Abraham van Diepenbeeck, 1652, prent, RP-P-OB-7416

Thomas van Aquino staat op een sokkel. Hij heeft een ster op zijn borst en draagt een boek in de linkerhand. Een duif zit op zijn schouder en blaast Gods woord in zijn oor. In zijn linkerhand houdt hij een schrijfveer. Uit de schrijfveer leiden zes stralen naar zes verschillende Heiligen, wiens…

Titelpagina voor 'Bijbelsch Naem-…

Hessel Gerritsz, 1632, prent, RP-P-1878-A-922

Centraal de titel van het boekwerk in een cartouche. Aan weerszijden van de titel Christus en Mozes. Boven de cartouche engelen en de Heilige Geest als duif. Onder de cartouche verschillende figuren uit het Oude en Nieuwe Testament.

Titelpagina voor "Les coups de…

Caspar Luyken, 1697, prent, RP-P-1896-A-19368-1121

Bibliotheekinterieur met…

Daniël met de Penningen, 1685 - 1696, prent, RP-P-1984-151

Bibliotheekinterieur waarin geestelijken met diverse functies lezen en discussiëren. Op de planken boeken van kerkvaders en andere geestelijken.

Allegorische voorstelling met…

Bernard Picart, 1720, prent, RP-P-OB-51.486

Allegorische voorstelling met figuren uit het Oude Testament. Links Adam en Eva, Isaak en Abraham en Noach. Rechts Mozes en Aäron en koning David. Christus troont op een wolk in de hemel, omringd door de symbolen van de vier evangelisten. Boven zijn hoofd brandt de vlam van geloofsijver. Hij…