Jesaja houdt aanklacht tegen…

Hans Holbein (II), 1538 - 1543, prent, RP-P-OB-4511JJ(R)

Jesaja staat in een landschap met in de verte de stad Jeruzalem, hij houdt een aanklacht tegen de stad en Israël. In de marge boven de afbeelding staat de tekst Isaiae I [Jesaja 1].

Keizer ligt in bed

Theodor de Bry, naar Jean Jacques Boissard, 1596, prent, RP-P-OB-31.414

Een keizer ligt in bed. Op tafel voor het bed liggen zijn helm, zwaard en een boek. In de haard brandt een vuur.

Portret van Richard Stock

Theodor de Bry, naar Jean Jacques Boissard, ca. 1597 - ca. 1599, prent, RP-P-1910-356

Portret van de Engelse theoloog Richard Stock, in ovaal met randschrift. Onder het portret een lofdicht.

Hercules overlegt met Mars en…

Pieter Nolpe, naar Nicolaes Moeyaert, 1638, prent, RP-P-OB-76.467

Tableau vivant. Hendrik IV, die gekleed is als Hercules, overlegt met Mars en Minerva over de manier om Frankrijk weer tot een geheel te maken. Mercurius wijst naar de goden op de wolken. De Rechtvaardigheid zit nog vast onder de globe van het gespleten Franse Rijk en wordt bijgestaan door Vrede.…

Portret van Simon Grynaeus

Hendrick Hondius (I), 1599, prent, RP-P-1908-2681

Buste naar links van Simon Grynaeus. Onder het portret zijn naam en vier regels in het Latijn. Prent uit (deel 1 van) de serie portretten van beroemde hervormers.

Sobere maaltijd van de eerste…

Jan Luyken, 1700, prent, RP-P-1896-A-19368-1749

Twee voorstellingen op een plaat. Boven: op de voorgrond zitten enkele vroege christenen rond een tafel. Ze danken God voor de eenvoudige maaltijd en eten brood. Op de achtergrond wordt soep gekookt en wordt water uit een bron gehaald. Onder: de H. Spiridon van Cyprus zit aan tafel met een gast. Hij…

De drie hogere wijdingen in de…

Bernard Picart (atelier van), 1722, prent, RP-P-1904-660

Blad met zes voorstellingen van het wijden van subdiakenen, diakenen en priesters in de rooms-katholieke kerk. Linksboven: De wijding van subdiakenen. Rechtsboven: De wijding van diakenen. Links midden: De wijding van priesters. De priesters houden ieder een kaars in de hand. Rechts midden: De…

Zegenen van objecten en mensen in…

Bernard Picart (atelier van), 1723, prent, RP-P-1904-667

Blad met zes voorstellingen van het zegenen van objecten en mensen in de rooms-katholieke kerk. Linksboven: De kerkgewaden worden gezegend. Rechtsboven: Een nieuw altaarkruis wordt gezegend. Links midden: Aanbidding van het kruis. Rechts midden: Een nieuwe monstrans wordt gezegend. Linksonder: Een…

Twee historische figuren in gesprek

Simon Fokke, 1722 - 1784, prent, RP-P-1960-403

Claudius Civilis (met helm) en Karel van Egmont in gesprek in de buitenlucht. Van Egmont heeft zijn hoed afgenomen en maakt een lichte buiging voor Civilis. Onder de afbeelding staat, naast de namen van de heren en het nummer 379, de datum maart 1753 .