Frank van Borsselen ontvangt zijn…

Jacobus Buys, 1785 - 1787, tekening, RP-T-00-1382

Frank van Borselen wordt na zijn geheime huwelijk met Jacoba van Beieren door Filips de Goede op het slot Rupelmonde gevangen gezet. Hier krijgt hij tijdens een bordspel met de slotvoogd zijn doodsvonnis overhandigd, 1433. Ontwerp voor een prent.

Beleg van Haarlem, 1572-1573

Coenraet Decker, 1730, prent, RP-P-OB-50.050

Overzicht van het beleg van de stad Haarlem met het omringende gebied in vogelvluchtperspectief. Op de voorgrond links Spaanse officieren bij een legertent van de Spaanse troepen. Te midden van hen staat Don Frederik met een brief in zijn hand waarin de Haarlemse bevolking wordt gevraagd zich over…

Oranje schenkt Goignies zijn…

Theodoor Koning, naar Jacobus Buys, 1785, prent, RP-P-OB-79.114

Goignies, vrijgelaten op verzoek van Mondragon, ontvangt van Oranje een degen, 1578. Twintigste zang.

Aanval op de wederdopers in het…

anoniem, naar Barend Dircksz, 1612 - 1614, prent, RP-P-OB-78.493

Aanval door soldaten op de wederdopers die stadhuis op de Dam bezetten, 11 mei 1535. Prent uit het boek geknipt. Zonder het vers onder de voorstelling.

Verovering van Maastricht door de…

Daniël Marot (I), naar Sébastien Leclerc (I), 1683 - 1694, prent, RP-P-OB-82.289

Verovering van Maastricht door de Franse legers op 30 juni 1673. De prent maakt deel uit van een Franse reeks van 28 prenten met de veroveringen van de Franse koning Lodewijk XIV tussen 1672 en 1678 getiteld: Grandes Conquêtes du Roi. In een ornamentele omlijsting met bovenaan een plattegrond van de…

Moordpartij te Maastricht…

Jan Luyken, 1730, prent, RP-P-OB-79.821

Maastricht na beleg veroverd door het leger van Parma, 29 juni 1579. Moord en slachting door de Spaanse soldaten onder de inwoners van de stad. Velen trachten het leven te redden door in het water van de Maas te springen.

Leidenaren weigeren het door de…

Theodoor Koning, naar Jacobus Buys, 1782, prent, RP-P-OB-79.107

De belegerde Leidenaren weigeren het door de Spanjaarden aangeboden brood, 1574. Dertiende zang.

Opstand van het Kaas- en Broodvolk…

Reinier Vinkeles, naar Jacobus Buys, 1785, prent, RP-P-OB-78.394

Opstand van het Kaas- en Broodvolk te Alkmaar, 1492. Plundering van het huis van de rentmeester Klaas Korf en het doodslaan van zijn bediende.

Slag bij St. Denis, 1678

anoniem, naar Romeyn de Hooghe, 1678 - 1683, prent, RP-P-OB-82.487

De slag bij St. Denis bij Bergen (Mons) in Henegouwen op 14 augustus 1678 tussen de prins van Oranje en de hertog van Luxemburg. Prins Willem III naast de hertog van Monmouth te paard met andere leden van zijn generale staf. Rechts het slagveld met de hertog van Villahermosa. In het onderschrift de…

Hagenpreken buiten Antwerpen, 1566

Jan Luyken, 1730, prent, RP-P-OB-78.927

Hagenpreken buiten Antwerpen, 14 juni 1566. Calvinistische bijeenkomsten in de bossen, in de verte de stad Antwerpen. Op de voorgrond spreekt een predikant onder een boom. Ook enkele gewapende calvinistische ordebewakers.