Viering van Maria-Lichtmis, Witte…

Bernard Picart (atelier van), 1724, prent, RP-P-1921-372

Blad met zes voorstellingen van vieringen in de rooms-katholieke kerk. Linksboven: Gewijde kaarsen worden uitgedeeld op Maria-Lichtmis. Rechtsboven: Kaarsenprocessie op Maria-Lichtmis. Links midden: De kaarsen op het altaar worden tijdens de viering van Donkere Metten op Witte Donderdag gedoofd.…

Beleg van Haarlem, 1572-1573

Coenraet Decker, 1730, prent, RP-P-OB-50.050

Overzicht van het beleg van de stad Haarlem met het omringende gebied in vogelvluchtperspectief. Op de voorgrond links Spaanse officieren bij een legertent van de Spaanse troepen. Te midden van hen staat Don Frederik met een brief in zijn hand waarin de Haarlemse bevolking wordt gevraagd zich over…

Portret van Johan van…

Jan Frederik Christiaan Reckleben, naar Michiel Jansz. van Mierevelt, 1853 - 1855, prent, RP-P-1937-1427

Portret van Johan van Oldenbarneveldt, landsadvocaat van Holland. In de marge zijn naam en familiewapen.

Volkstelling te Bethlehem en de…

Jan Luyken, naar Ottmar Elliger (II), 1700, prent, RP-P-1896-A-19368-1902

Twee voorstellingen op een plaat. Boven: de volkstelling te Bethlehem. Rijen mensen schuiven aan bij een kantoor om hun naam te laten opnemen in het register. Op de voorgrond melden Maria en Jozef zich aan bij een ambtenaar die hun namen opschrijft. Onder: de herders knielen voor de kribbe met het…

Portret van de Augustijn Johannes…

Cornelis Galle (I), naar Jacques Franckaert (II), 1636, prent, RP-P-1906-657

Blazen van de ramshoorn op joods…

Bernard Picart, 1725, prent, RP-P-OB-51.701

Blad met twee voorstellingen van joodse gebruiken in de synagoge bij de viering van feesten. Boven: In de Portugese Synagoge te Amsterdam wordt op de ramshoorn geblazen ter gelegenheid van Joods Nieuwjaar of Rosj Hasjana. Onder: In de Hoogduitse Synagoge te Amsterdam hebben de mannen hun hoofden…

Alexander de Grote onder een…

Pieter Tanjé, naar Louis Fabritius Dubourg, 1743, prent, RP-P-1907-4895

Alexander de Grote gezeten op een stoel met prinses Cleofile aan zijn zijde. Een man wordt door een soldaat naar Alexander geleid. Boekillustratie bij de tragedie 'Alexandre le Grand' van Jean Baptiste Racine.

Goden van de Amerikaanse Indianen…

Bernard Picart (atelier van), 1721, prent, RP-P-1911-3233

Blad met twee voorstellingen van goden die de Amerikaanse Indianen uit Virginia vereren. Boven: Het afgodsbeeld van Kiwasa. Onder: Het afgodsbeeld van de god van de wind. Onder de voorstellingen een onderschrift in het Frans.

Heilige Ammonius de Grote als…

Boëtius Adamsz. Bolswert, naar Abraham Bloemaert, 1619, prent, RP-P-OB-26.697

Flora in een tuin

Simon Fokke, naar Wouter Dam, 1755, prent, RP-P-1909-2019

Een met bloemenkrans gekroonde Flora zit in een tuin met een guirlande van bloemen op haar schoot. Voor haar op de grond maken twee putti een schaal met bloemen op. Flora kijkt naar de gelauwerde vrouw in de lucht die een papierrol vasthoudt met de tekst: Tielman van Brachts Tuingedagten. Op de…