Bouwplaats Schiedam

Jannes Linders, 2001 - 2002, foto, NG-2008-29-42

Delen voor de brug over het Hollands Diep worden gebouwd in Schiedam. Links en rechts staan ladders opgesteld.

Bouwplaats Schiedam voor de aanleg…

Jannes Linders, 2001 - 2002, foto, NG-2008-29-50

Bouwplaats Schiedam waar onderdelen voor een brug over het Hollands Diep voor de HSL worden gemaakt. Een stuk boven de grond staat een lange grijze wand met daar bovenop spijkers.

Telefoonteam noteert giften tijdens…

Pieter Boersma, 1982, documentaire foto, NG-1983-61-8

Het telefoonteam noteert giften tijdens KRO's 'Harten 5 Gala'. Het geld gaat naar Stichting De Zonnebloem. Stichting De Zonnebloem verzorgt onder meer vakanties voor gehandicapten en langdurig zieken. De opbrengst van de actie bedraagt 1.238.017 gulden.