Klein veehouderijbedrijf

Kors van Bennekom, 1980, documentaire foto, NG-1982-17-37

Twee broers en drie zussen runnen samen een klein veebedrijf, 15 hectare, met 50 varkens, 24 melkkoeien en 40 kalveren. Een dergelijk type familiebedrijf was vroeger heel gebruikelijk, nu een uitzondering. De koeien worden gehouden voor de melk, het overige vee voor de verkoop en de slacht. De…

Klein veehouderijbedrijf

Kors van Bennekom, 1980, documentaire foto, NG-1982-17-42

Op dit kleine veebedrijf met 50 varkens, 24 melkkoeien en 50 kalveren, is een geslacht varken op een ladder gebonden om te besterven. Twee maal per jaar wordt hier een varken geslacht voor eigen gebruik door een slachter van het slachthuis. Het vlees wordt gekeurd door een keurmeester. Een varken is…