De zeven werken van barmhartigheid

Meester van Alkmaar, 1504, schilderij, SK-A-2815

De zeven werken van barmhartigheid; 1: Het spijzen van de hongerigen 2: Het laven van de dorstigen 3: Het kleden van de naakten 4: Het begraven van de doden 5: Het herbergen van de reizigers 6: Het bezoeken van de zieken 7: Het vertroosten van de gevangenen. Voor beschrijvingen van de voorstellingen…

Prins Maurits en Frederik Hendrik…

Adriaen Pietersz. van de Venne, 1618, schilderij, SK-A-676

De prinsen van Oranje Maurits en Frederik Hendrik op de paardenmarkt te Valkenburg. De prinsen zitten in een open koets getrokken door zes paarden. Links en rechts tenten van de marktlui, rechts vooraan een groente- en fruitverkoopster.

De aanbidding van de koningen

Geertgen tot Sint Jans, ca. 1480 - ca. 1485, schilderij, SK-A-2150

De aanbidding der wijzen. Rechts de heilige familie voor de stal in een ruïne. Links de drie koningen met hun geschenken. In het landschap op de achtergrond de aankomst van de drie stoeten van de koningen.

Badende meisjes

Cornelis van Poelenburch, na ca. 1646, schilderij, SK-A-311

Badende meisjes. Landschap met een groep van vijf badende vrouwen, Drie staan zich te drogen op de oever, twee komen net uit het water. Pendant van SK-A-310.

Tobias en de engel

Eglon van der Neer, 1690, schilderij, SK-A-291

Landschap met Tobias en de engel, de engel wijst Tobias op de vis in het water van een meertje onder bomen. Tobias heeft een hond bij zich, links op de achtergrond herders met schapen.

Een vrouw met een hond

Herman van der Mijn, 1719, schilderij, SK-A-4826

Allegorische vrouwenfiguur. De vrouw zit met deels ontblote boezem op stenen bij een boom aan de oever van een beek. Ze aait de hond die links ligt, in de rechterhand houdt zij een schelp (om water mee te drinken?). Wellicht Granida?

Portret van Maria van Strijp

Johannes Cornelisz. Verspronck, 1652, schilderij, SK-A-5000

Portret van Maria van Strijp (1627-1707), echtgenote van Eduard Wallis. Pendant van SK-A-4999. Kniestuk, zittend in een stoel naar links, het gelaat naar de beschouwer gekeerd. In de rechterhand een waaier.

De Bataafse vloot voor Veere, 1800

Engel Hoogerheyden, 1800 - 1809, schilderij, SK-A-4126

Zeegezicht met de Bataafse vloot op woeste zee voor Veere, op 9 November 1800. Onder de voorstelling een onderschrift: Gesigt van een Gedeelte der 1ste Divisie s'Lands Cannonneer-booten op de Zeeuwsche stroomen, gecommandeert door den Capitain ter Zee Resterbooch; 't Verongelukken van de Logger de…

Twee vleugels van een drieluik, met…

Pieter Pourbus (toegeschreven aan), 1530 - 1550, schilderij, SK-A-962-C

Twee vleugels van een drieluik. Op de binnenzijde van het rechter zijpaneel het portret van een knielende stichter vergezeld van Johannes de Doper. Op de binnenzijde van het linker zijpaneel een knielende stichteres met de heilige Adrianus (voor de buitenzijden en het middenpaneel zie SK-A-962-B en…

Allegorie op de wereldlijke en…

Gillis Mostaert (I), 1570 - 1580, schilderij, SK-A-972

De Hooiwagen: een allegorie op de wereldlijke en geestelijke misbruiken. Centraal staat een hooiwagen beheerd door duivels. Het hooi symboliseert het wereldse bezit. Om de wagen heen proberen mensen uit alle lagen van de bevolking hooi in hun bezit te krijgen. Linksonder de Dood, links van de wagen…