16 resultaten gevonden


Michiel Jansz. van Mierevelt Jan Frederik Christiaan Reckleben, 1853 - 1855, prent, RP-P-1937-1427

Portret van Johan van Oldenbarneveldt, landsadvocaat van Holland. In de marge zijn naam en familiewapen.

Jan Frederik Christiaan Reckleben, 1853 - 1855, prent, RP-P-1937-1422

Portret van Dirk Volkertsz Coornhert, graveur, filosoof, literator en jurist. Op de plint zijn naam.

Jan Frederik Christiaan Reckleben, 1851 - 1853, prent, RP-P-1917-720

Portret van de staatsman en legeraanvoerder Peter Ernst, graaf van Mansfeld. Hij was landvoogd van de Nederlanden van 1592 tot 1594. Om de hals een ketting met het embleem van de Orde van het Gulden Vlies. In de marge zijn naam, titel en familiewapen.

Jan de Baen Jan Frederik Christiaan Reckleben, 1877 - 1879, prent, RP-P-1937-1393

Portret van Cornelis de Witt, burgemeester van Dordrecht en ruwaard van Putten. In de marge zijn naam, titels en familiewapen.

Jan Frederik Christiaan Reckleben, 1847 - 1849, prent, RP-P-1937-74

Portret van Karel de Stoute, hertog van Bourgondië. Hij draagt de keten van de Orde van Het Gulden Vlies. Op de plint zijn naam en wapen.

Jan Frederik Christiaan Reckleben, 1866 - 1868, prent, RP-P-1937-105

Portret van Frederik Willem I, keurvorst van Brandenburg en hertog van Pruisen, bijgenaamd 'de Grote Keurvorst'. In de marge zijn naam, titel en familiewapen.

Michiel Jansz. van Mierevelt Jan Frederik Christiaan Reckleben, 1855 - 1857, prent, RP-P-1937-1424

Portret van Jacobus Arminius, Nederlandse predikant en theoloog. Hij was leider van de remonstranten tijdens de godsdiensttwisten. In de marge zijn naam en familiewapen.

Jan Frederik Christiaan Reckleben, 1855 - 1857, prent, RP-P-1937-1435

Portretbuste van Hugo de Groot, Nederlands rechtsgeleerde. In de marge zijn naam en familiewapen.

Ludolf de Jongh Jan Frederik Christiaan Reckleben, 1877 - 1879, prent, RP-P-1937-1412

Portret van de luitenant-admiraal Aert Jansz. van Nes. In de marge zijn naam en titel.

Jan Frederik Christiaan Reckleben, 1849 - 1851, prent, RP-P-1937-107

Portret van Filips II, koning van Spanje. Aan een ketting om de hals het embleem van de Orde van het Gulden Vlies. In de marge zijn naam en familiewapen.

Einde van alle 16 resultaten Terug naar boven