43 resultaten gevonden


Jacob Matham, 1599 - 1602, prent, RP-P-OB-27.016

Venus bekijkt zichzelf in een spiegel, die opgehouden wordt door Amor. Achter een boom kijkt een sater toe.

Theodorus Schrevelius Jacob Matham, 1612 - 1616, prent, RP-P-OB-27.110

De heilige Lucas zit achter zijn schildersezel, van opzij gezien, over zijn rechterschouder omkijkend naar de beschouwer. Op de ezel een paneeltje waarop de afbeelding van Maria met Kind. Boven het hoofd van Lucas vele putti en bovenaan zijn attribuut het rund.

Jacob Matham, 1600, prent, RP-P-1883-A-6887

Portret van Francisco Hurtado de Mendoza (1545- 1623), admiraal van Aragon, Spaans veldheer in de 80-jarige oorlog. Buste naar rechts, een kruis op de borst, in ovaal met randschrift.

Cornelius Schonaeus Jacob Matham, 1594, prent, RP-P-OB-27.208

Maria en Johannes de Doper houden smaen het Christuskind vast. Naast hen staat de heilige Catharina.

Robert de Baudous Jacob Matham, 1616, prent, RP-P-OB-27.255

Christus aan tafel met zijn leerlingen tijden het Laatste Avondmaal. Op de voorgrond worden spijzen en dranken door bediendes aangereikt.

Jacob Matham, 1613, prent, RP-P-OB-27.114

De heilige Catharina met haar hand op haar attribuut, het rad. Haar martelaarschap in de achtergrond.

Simon Sovius Jacob Matham, 1601 - 1605, prent, RP-P-1904-23

Middag. Allegorische voorstelling van de middag. In de wolken Phoebus Apollo als zonnegod in zijn quadriga, als personificatie van de middag. Beneden op aarde vele activiteiten zoals maaien, vissen musiceren en het hoeden van geiten.

Franco Estius Jacob Matham, 1592, prent, RP-P-OB-27.329

Tafel van Cebes. Allegorische voorstelling van de levensweg als de passage door concentrische ringen naar de tempel van geluk op een berg in het midden. Gedetailleerde voorstelling met talloze personen en allegorische figuren met opschriften.

Jacob Matham, 1588 - 1592, prent, RP-P-2009-517

Maria Magdalena kijkend naar een crucifix in een deels begroeide grot. Op de voorgrond een vaas en een opengeslagen boek. Rechts op de achtergrond gezicht op bergachtig landschap met kerk. Onder de voorstelling vierregelige Latijnse tekst.

Simon Sovius Jacob Matham, 1602 - 1615, prent, RP-P-OB-27.068

De heilige Catharina, zittend, met aan haar voeten haar attributen, het rad en het zwaard.