Redactie van het dagblad De…

Kors van Bennekom, 1958, foto, NG-2007-16

Twee heren, F. Baruch en A. Blokzijl, hangen een verkiezingsaffiche op in een redactielokaal van het dagblad De Waarheid. De tekst luidt: Stopt Bestedingsbeperking, Kiest Communisten, Lijst 3. Met een afbeelding van een lachend kinderkopje, temidden van zonnestralen, op de achtergrond nog enkele…

Klein veehouderijbedrijf

Kors van Bennekom, 1980, documentaire foto, NG-1982-17-42

Op dit kleine veebedrijf met 50 varkens, 24 melkkoeien en 50 kalveren, is een geslacht varken op een ladder gebonden om te besterven. Twee maal per jaar wordt hier een varken geslacht voor eigen gebruik door een slachter van het slachthuis. Het vlees wordt gekeurd door een keurmeester. Een varken is…

Begroeting van een soldaat terug…

Kors van Bennekom, 1962, foto, NG-2006-34-7

Een vrouw begroet een soldaat die net is teruggekeerd uit Nieuw-Guinea met het troepenschip de Waterman.

Varkenshouderij met 3000 varkens

Kors van Bennekom, 1980, documentaire foto, NG-1982-17-41

De eigenaar van deze varkenshouderij is bezig met een medewerker zeugen kunstmatig te insemineren. K.I. slaagt alleen als de zeug paringsbereid is. Een beer, de "snuffelbeer", spoort de "berige" zeugen op. Om K.I. zelf te doen heeft hij een cursus gevolgd. Het bedrijf mest de varkens 6 maanden en…

Demonstratie Papoea's in Amsterdam

Kors van Bennekom, 1962, foto, NG-2006-34-4

Demonstratie van Papoea's in Amsterdam voor de onafhankelijkheid van Papoea Nieuw Guinea. De demonstratie was gezamenlijk georganiseerd door de Pvd A en de CPN

Toneelgroep De Boerengroep

Kors van Bennekom, 1980, documentaire foto, NG-1982-17-46

Na afloop van het toneelstuk "Waar een wil is" door de Boerengroep. Deze bestaat uit studenten van de Landbouwhogeschool Wageningen, die kritisch staan ten opzichte van de EG.

Groot rundveebedrijf in de…

Kors van Bennekom, 1980, documentaire foto, NG-1982-17-24

In de torensilo op dit rundveebedrijf met 220 koeien en 150 kalveren op 51 hectare wordt het gras voor de koeien bewaard. In de zomer grazen ze in de wei, in de winter verblijven ze in een ligboxenstal. De koeien lopen er los rond en hebben elk hun eigen ligbox. Dit type stal vraagt weinig…

Demonstrerende vrouwen

Kors van Bennekom, 1980, documentaire foto, NG-1982-17-50

Demonstrerende vrouwen tijdens een protestbijeenkomst tegen de EG-landbouwvoorstellen. De verhoging voor produkten, die de EG voorstelde, vinden ze veel te laag.

Soldaten gaan aan boord naar…

Kors van Bennekom, 1962, foto, NG-2006-34-9

Soldaten gaan aan boord van het troepenschip Zuiderkruis op weg naar Nieuw-Guinea.

Groot rundveebedrijf

Kors van Bennekom, 1980, documentaire foto, NG-1982-17-4

De koeien worden een caroussel in gedreven, een draaiende melkmachine. Hierin is plaats voor 18 koeien. Is de koe gemolken, dan verlaat ze de caroussel en wordt de volgende koe aangesloten. Tijdens het melken krijgt de koe wat voer. De melk gaat in een koeltank voor 10.000 liter. Op dit bedrijf met…