Portret van Philippe de Caverel

Crispijn van de Passe (II), 1633, prent, RP-P-1904-643

Portret van Philippe de Caverel, abt van S. Vaast te Atrecht, met zijn wapenschild. In de marge een zesregelig onderschrift met de naam en functie van de geportretteerde in het Latijn. Prent uit een serie met gedeputeerden bij de vredesonderhandelingen tussen Spanje en de Nederlandse Republiek te…

Portret van Otto Heurnius

Crispijn van de Passe (II), naar Nicolaes C. van Negre, 1642, prent, RP-P-1904-33

Portret van Otto Heurnius op 65-jarige leeftijd, hoogleraar in de geneeskunde aan de Leidse hogeschool, eronder zijn devies in het Latijn. In het randschrift van de omlijsting de naam en functie van de geportretteerde in het Latijn. In de marge een drieregelig onderschrift met de functie en leeftijd…

Portret van Francisco de Melo

Crispijn van de Passe (II), 1604 - 1670, prent, RP-P-1909-6476

Portret van Francisco de Melo, graaf van Assumar, en landvoogd van de Zuidelijke Nederlanden. In het randschrift van de omlijsting de naam en functie van de geportretteerde in het Nederlands. In de marge een zesregelig onderschrift in het Latijn.

Cimmerische Sibille

Crispijn van de Passe (II), naar Crispijn van de Passe (I), 1615, prent, RP-P-OB-2231

De Cimmerische Sibille zit aan een tafel waarop een opengeslagen boek ligt. Ze kijkt naar de hemel waar het Christuskind verschijnt. In de marge een onderschrift in het Latijn. Prent uit een serie met sibillen.

Portret van Joost Hendrickzen

Crispijn van de Passe (II), 1604 - 1670, prent, RP-P-1907-3283

Portret van de predikant Joost Hendrickzen. Hij leest uit de bijbel het Evangelie van Mattheüs. In de marge de naam en functie van de geportretteerde en een vierregelig lofdicht in het Nederlands. Daaronder een achtregelig gedicht in boekdruk in het Nederlands.

Sibille Agrippina

Crispijn van de Passe (II), naar Crispijn van de Passe (I), 1615, prent, RP-P-OB-2239

De Sibille Agrippina zit met een vaandel in haar rechterhand. Ze kijkt op naar de hemel waar Christus met het kruis en twee engelen verschijnen. In de marge een onderschrift in het Latijn. Prent uit een serie met sibillen.

Lazarus bedelt in het huis van de…

Crispijn van de Passe (II), 1604 - in of voor 1637, prent, RP-P-1942-90

Vertrek met de rijke man en zijn gezelschap, feestend aan een lange, rijk gevulde tafel. De arme Lazarus ligt bij de deur op de grond, met de ratel van de melaatsen in zijn hand. Honden likken zijn wonden. Een bediende dreigt hem met een stok te slaan. Prent uit een serie van vier met de gelijkenis…

Portret van Francisco de Melo

Crispijn van de Passe (II), 1604 - 1670, prent, RP-P-OB-15.804

Portret van Francisco de Melo, graaf van Assumar, en landvoogd van de Zuidelijke Nederlanden. In het randschrift van de omlijsting de naam en functie van de geportretteerde in het Nederlands. In de marge een voorstelling van de slag bij Honcourt op 5 mei.

Portret van Joost Hendrickzen

Crispijn van de Passe (II), 1604 - 1670, prent, RP-P-OB-15.789

Portret van de predikant Joost Hendrickzen, op 51-jarige leeftijd. Hij leest uit de Bijbel het Evangelie van Mattheüs. In de marge de naam en functie van de geportretteerde en een vierregelig lofdicht in het Nederlands.

Portret van Henricus Geldorp

Crispijn van de Passe (II), 1639 - 1670, prent, RP-P-1907-2691

Portret van de theoloog en predikant Henricus Geldorp, in zijn studeervertrek. In de marge de naam, functie en geboorte- en sterfdata van de geportretteerde in het Nederlands. Daaronder een vierregelig lofdicht in het Nederlands.