Portret van Magdalena Nuyts

Jonas Suyderhoef, 1631 - 1686, prent, RP-P-OB-60.752

Portret van Magdalena Nuyts, de echtgenote van David Nuyts, met een brede plooikraag. Onderaan in de marge twee achtregelige verzen in het Nederlands.

Portret van Johannes Knijff

Jonas Suyderhoef, 1654, prent, RP-P-OB-60.739

Portret van Johannes Knijff, predikant te Alkmaar, op 50-jarige leeftijd. Onderaan in de marge zijn naam en functie in het Latijn en een zesregelig vers in het Nederlands en in het Latijn.