Kan met deksel

Adam van Vianen (I), 1614, kan, BK-1976-75

Kan met deksel van verguld zilver. Op de ronde, gegolfde voet zit een aapje dat de cuppa draagt. De cuppa verbreedt zich naar boven toe, met aan de voorzijde een brede schenktuit. Het hoge oor is opgebouwd uit onder andere een vrouwenlichaam. In de kan rust een losse binnenbak.

Portret van Philippe de Caverel

Crispijn van de Passe (II), 1633, prent, RP-P-1904-643

Portret van Philippe de Caverel, abt van S. Vaast te Atrecht, met zijn wapenschild. In de marge een zesregelig onderschrift met de naam en functie van de geportretteerde in het Latijn. Prent uit een serie met gedeputeerden bij de vredesonderhandelingen tussen Spanje en de Nederlandse Republiek te…

Belegering van het Griekse kamp

Crispijn van de Passe (I), 1613, prent, RP-P-OB-16.043

Sarpedon, de zoon van Jupiter en Laodamia, verwoest de ingangspoort van het Griekse kamp. In de marge een vierregelig onderschrift, in twee kolommen, in het Latijn.

Portret van Thomas à Kempis

Frederick Bloemaert, naar Abraham Bloemaert, 1635 - 1719, prent, RP-P-1937-865

Thomas à Kempis zit in een cel, draagt een sjaal over zijn schouders en houdt een boek vast in zijn handen. In ovaal, met Latijns onderschrift. Onder het portret een citaat uit zijn hoofdwerk De Imitatione Christi.

Niagarawatervallen

Caspar Luyken, 1697, prent, RP-P-1896-A-19368-1106

Prent rechtsboven gemerkt: Pag: 44.

Portret van Katherine Manners,…

Magdalena van de Passe, 1610 - 1638, prent, RP-P-1911-459

Portret van Katherine Manners, hertogin van Buckingham en negentiende barones van Ros of Helmsley. In haar linkerhand houdt ze een waaier van struisvogelveren. In de marge een drieregelig onderschrift met de naam van de geportretteerde in het Engels.

Cimmerische Sibille

Crispijn van de Passe (II), naar Crispijn van de Passe (I), 1615, prent, RP-P-OB-2231

De Cimmerische Sibille zit aan een tafel waarop een opengeslagen boek ligt. Ze kijkt naar de hemel waar het Christuskind verschijnt. In de marge een onderschrift in het Latijn. Prent uit een serie met sibillen.

Sibille van Samos

Crispijn van de Passe (I), 1615, prent, RP-P-OB-2232

De Sibille van Samos zit aan een tafel en kijkt op naar de hemel waar Christus met het kruis verschijnt. In haar rechterhand houdt ze een opgerold vel papier. Op de tafel ligt een doornenkroon. In de marge een onderschrift in het Latijn. Prent uit een serie met sibillen.

Sibille Agrippina

Crispijn van de Passe (II), naar Crispijn van de Passe (I), 1615, prent, RP-P-OB-2239

De Sibille Agrippina zit met een vaandel in haar rechterhand. Ze kijkt op naar de hemel waar Christus met het kruis en twee engelen verschijnen. In de marge een onderschrift in het Latijn. Prent uit een serie met sibillen.

Frederik Hendrik als beschermer van…

Simon van de Passe, naar Adriaen van Nieulandt (I), 1628, prent, RP-P-OB-81.349

Allegorie ter ere van de stadhouder Frederik Hendrik als beschermer van Religie en Vrijheid, 1628. Centraal een ovaal portret van prins Frederik Hendrik omkranst met oranjetakken bovenop een hoge balustrade, tussen de personificaties van Religie (Religio) en Vrijheid (Libertas). In de lucht twee…