David

Cornelis Galle (I), naar Jan van der Straet, 1613, prent, RP-P-1963-208

Koning David, met kroon en harp, in ovaal met Latijns randschrift.

De tocht van Barcelona naar Genua;…

Theodoor van Thulden, naar Peter Paul Rubens, 1642, prent, RP-P-1937-229

Ferdinands reis over zee van Barcelona naar Genua in Italië (11 april - 5 mei 1633). Op de voorgrond Neptunus in zijn strijdwagen met zeenimfen, terwijl hij de noorderwind Boreas verjaagt. De linker voorstelling op het welkomsttoneel. Gemerkt linksboven: Pag. 15. Met onderschrift van 5 regels in het…

Oordeel van Paris

Nicolaes de Bruyn, naar Gilles van Coninxloo (II), 1642 - 1665, prent, RP-P-OB-16.113

Een landschap met op de voorgrond links het oordeel van Paris. Mercurius heeft Paris naar de goden gebracht om een schoonheidswedstrijd tussen godinnen te beslechten. Hij moet kiezen wie het mooiste is: Juno (met als attribuut de pauw), Minerva (in wapenrusting) of Venus (met naast haar Cupido).…

Portret van Aartshertog Leopold…

Pieter de Jode (II), naar Jan van den Hoecke, 1628 - 1670, prent, RP-P-OB-9023

Busteportret van Leopold Willem van Oostenrijk. Het portret is gevat in een ovale omlijsting met vierkant randwerk met een motto in het Latijn. In de marge de naam en het wapenschild van de geportretteerde en een tweeregelig onderschrift in het Latijn.

De geneesheer als duivel

Johann Gelle, naar Egbert van Panderen, 1609, prent, RP-P-1889-A-14297

In het midden een duivel. Rondom hem liggen de instrumenten van de geneeskunde. Op de achtergrond het interieur van een woonhuis. Links en rechts verzoeken twee geneesheren betaald te worden voor hun diensten. Dit wordt echter geweigerd. Wanneer een zieke volledig genezen is, wordt een geneesheer…

Hemelvaart van Christus

Nicolaes de Bruyn, 1613, prent, RP-P-1903-A-23005

De hemelvaart van Christus op de Olijfberg. Alleen zijn voeten zijn nog te zien. Aan weerszijden van hem een engel. Zijn moeder, leerlingen en volgelingen staan aan de voet van de berg.

God verlost David van de driedaagse…

Cornelis Galle (II), 1638 - 1678, prent, RP-P-OB-6978

God straft David door een pestepidemie. David knielt op de grond, zijn kroon en scepter liggen naast hem. God, een oude man met een boek in zijn hand, staat achter hem. Een engel met zwaard, doodshoofd en roede komt op David af. David heeft een offeraltaar gebouwd om God gunstig te stemmen.

Minerva en Mercurius reiken elkaar…

Cornelis Galle (II), naar Peter Paul Rubens, ca. 1656 - ca. 1666, prent, RP-P-OB-7064

Minerva en Mercurius staan op sokkels en reiken elkaar de rechterhand. Tussen hen een stenen plaat met ruimte voor de titel van het boek. Op de plaat staat een buste van een vrouw met een stedenkroon die Goed Bestuur symboliseert. Onder de plaat een cartouche met spelende putti.

Portret van Georg Ulrich von…

Cornelis Galle (II), naar Anselm van Hulle, 1649, prent, RP-P-1917-958

Portret van Georg Ulrich von Wolkenstein und Rodenegg, afgezant voor Oostenrijk tijdens de onderhandelingen voor de Vrede van Münster. Portret in ovaal met motto: Diligam te domine fortitudo mea. Onder het familiewapen van Wolkenstein-Rodenegg.

Jona

Cornelis Galle (I), naar Jan van der Straet, 1613, prent, RP-P-1963-218

De profeet Jona , in ovaal met Latijns randschrift.