Kaart van het beleg van Den Bosch…

anoniem, 1647 - 1649, prent, RP-P-AO-16-90

Kaart van het beleg van Den Bosch door het Staatse leger onder Frederik Hendrik, van 1 mei tot 17 september 1629. Kaart met centraal de versterkte stad, links fort Isabella. Rechtsonder een cartouche met de Franse titel. Dubbelblad zoals gebruikt in het Stedenboek van Blaeu maar onbedrukt op…

Hugo de Groot in de boekenkist…

anoniem, 1800 - 1849, prent, RP-P-AO-14-20A2

Hugo de Groot verscholen in de boekenkist begeleid door Elsje van Houweningen wordt in een roeibootje vanuit Slot Loevestein naar Gorinchem gevaren, 22 maart 1621. Maria van Reigersberg kijkt vanuit de toren toe. Met onderschrift van 4 regels in het Nederlands. Gemerkt rechtsonder met een C.

Terechtstelling van de wederdopers…

anoniem, naar Barend Dircksz, 1657 - 1659, prent, RP-P-AO-28-12-1

Marteling en terechtstelling van de wederdopers op het schavot voor het oude stadhuis op de Dam te Amsterdam, 28 juli 1535. Vanuit de ramen van het stadhuis kijken rechters toe, op de Dam een grote menigte. Onder het schavot de verminkte lichamen van de reeds terechtgestelden. Zonder het versje.…

Naaktlopers te Amsterdam, 1535

anoniem, naar Barend Dircksz, 1612 - 1614, prent, RP-P-AO-28-5-1(R)

Naaktlopers te Amsterdam, februari 1535. Wederdopers lopen naakt en 'Wee Wee' roepend door de straten van Amsterdam. Op de achtergrond het brandende huis. Prent uit het boek geknipt. Onder de voorstelling een vers van twee regels.

Johan van Oldenbarnevelt knielt…

Bernard Picart, naar Jan Luyken, 1728, prent, RP-P-AO-12-63

Johan van Oldenbarnevelt knielt voor zijn onthoofding op het Binnenhof te 's-Gravenhage op 13 mei 1619. Zijn knecht Jan Francken knielt aan zijn zijde op het schavot, een predikant houdt een gebed. Op het plein de verzamelde toeschouwers.

Verkoop van bezit en uittocht naar…

anoniem, naar Barend Dircksz, 1657 - 1659, prent, RP-P-AO-28-2-1

De wederdopers verkopen al hun bezittingen aan handelaren en vertrekken over het water naar Münster, 1534. Zonder het versje. Prent uit het boek geknipt, met tekst op verso.

De Tocht naar Chatham en de…

Emrik & Binger, 1800 - 1899, prent, RP-P-OB-82.352

De Tocht naar Chatham en de verovering van de Royal Charles op 22 juni 1667. Centraal een voorstelling van de zeeslag, omringd door vier kleinere voorstellingen van andere personen en gebeurtenissen in het jaar 1667: Joan Maetsuycker, Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië; de dichter Jan…

Uitvinding van de boekdrukkunst te…

Jan van de Velde (II), naar Pieter Jansz. Saenredam, 1626 - 1628, prent, RP-P-AO-9-31-2

Uitvinding van de boekdrukkunst te Haarlem, ca. 1440. Interieur van een boekdrukkerij, leggen van papier en verzamelen van drukletters.

Slag bij Seneffe, 11 augustus 1674

anoniem, naar Romeyn de Hooghe, 1674 - 1675, prent, RP-P-OB-78.781

Slag bij Seneffe op 11 juli 1674 tussen de geallieerde Spaanse, Staatse en keizerlijke troepen enerzijds en de Fransen onder de prins van Condé anderzijds. Boven links en rechts de legenda 1-23 in het Nederlands.

Kaart van de laatste…

anoniem, 1768 - 1770, prent, RP-P-OB-77.972

Ingekleurde kaart van de laatste krijgsmanoeuvres van Civilis voor het sluiten van de vrede met de Romeinen. Deze kaart behoort bij de serie prenten over de Bataafse Opstand, gekopieerd naar de reeks Batavorum cum Romanis bellum van Antonio Tempesta (Otto Vaenius, Antwerpen 1612). Illustratie voor:…