Processie met de palmtakken, ca.…

Bernard Picart (toegeschreven aan), 1720 - 1725, prent, RP-P-AO-24-35

Een processie door de Portugese joden met palmtak (loelav) en citrusvrucht (etrog) naar de synagoge tijdens het Loofhuttenfeest, ca. 1720-1725. Onderdeel van een reeks van illustraties van religieuze gebruiken.

Ingekleurde kaart met de posities…

anoniem, naar Ottmar Elliger (II), 1695, prent, RP-P-OB-77.256

Ingekleurde kaart van Namen en het omringende gebied waarop de posities van de geallieerde troepen onder koning Willem III zijn aangegeven bij het beleg van Namen, vanaf 3 juli 1695. Onderaan een 'Explication des Lettres', met aan weerszijden allegorische figuren. Links op een sokkel een buste van…

Loopgraven van het Staatse leger…

anoniem, 1629 - 1630, prent, RP-P-AO-16-122-4

Loopgraven van het Staatse leger onder graaf Willem, tot aan de stad. Onderdeel van het beleg van Den Bosch door het Staatse leger onder Frederik Hendrik, van 1 mei tot 17 september 1629. Opschriften in de voorstelling in het Frans en Nederlands. Behoort waarschijnlijk bij de grote kaart van het…

Naaktlopers te Amsterdam, 1535

anoniem, naar Barend Dircksz, 1612 - 1614, prent, RP-P-AO-28-5-1(R)

Naaktlopers te Amsterdam, februari 1535. Wederdopers lopen naakt en 'Wee Wee' roepend door de straten van Amsterdam. Op de achtergrond het brandende huis. Prent uit het boek geknipt. Onder de voorstelling een vers van twee regels.

Zeeslag bij Cadiz, 1781

Carel Frederik Bendorp (I), 1781 - 1782, prent, RP-P-1944-2028

Zeegevecht bij Cadiz tussen twee Nederlandse fregatten Castor en Den Briel en twee Engelse fregatten Flora en Crescent, 30 mei 1781. Het Engelse schip Crescent reddeloos geschoten door het Nederandse fregat Briel onder bevel van Gerardus Oosthuys, op de achtergrond de twee andere schepen. In het…

Uitvinding van de boekdrukkunst te…

Jan van de Velde (II), naar Pieter Jansz. Saenredam, 1626 - 1628, prent, RP-P-AO-9-31-2

Uitvinding van de boekdrukkunst te Haarlem, ca. 1440. Interieur van een boekdrukkerij, leggen van papier en verzamelen van drukletters.

Slag bij Seneffe, 11 augustus 1674

anoniem, naar Romeyn de Hooghe, 1674 - 1675, prent, RP-P-OB-78.781

Slag bij Seneffe op 11 juli 1674 tussen de geallieerde Spaanse, Staatse en keizerlijke troepen enerzijds en de Fransen onder de prins van Condé anderzijds. Boven links en rechts de legenda 1-23 in het Nederlands.

Frans vaandel veroverd bij de slag…

anoniem, 1713 - 1720, tekening, BI-B-FM-071-64

Frans vaandel veroverd bij de slag bij Ramillies 1706. In het boek met tekeningen van Franse vaandels, standaarden en pauken, veroverd tijdens de Spaanse Successieoorlog (1701-1713).

Kaart met de kavels van de…

anoniem, in of na 1643, prent, RP-P-AO-9A-25

Kaart met de bedijking en de op 27 augustus 1643 verlote kavels van de Starnmeerpolder en het Kamerhop. Rechtsonder een cartouche met het wapen van de polder, de titel, uitleg, en twee schaalstokken: 200 Sypdyckse roeden; 200 Rynlantse roeden.

Frans standaard veroverd bij de…

anoniem, 1713 - 1720, tekening, BI-B-FM-071-71

Frans standaard veroverd bij de slag bij Ramillies 1706. In het boek met tekeningen van Franse vaandels, standaarden en pauken, veroverd tijdens de Spaanse Successieoorlog (1701-1713).