Veld met kinderspeltegels, elk met…

anoniem, ca. 1680 - ca. 1730, tegel, BK-1955-328-A

Veld van achtenveertig kinderspeltegels (8 x 6) elk met een blauw geschilderde voorstelling van twee spelende kinderen. In de hoeken, een spinnetje.

Twee studies van een liggende…

Adriaen van de Velde, 1666 - 1671, tekening, RP-T-1885-A-499

David met het hoofd van Goliath

Leendert van der Cooghen, 1642 - 1681, tekening, RP-T-1887-A-795

Tien Europese munten

Jacques Callot, 1629 - 1630, prent, RP-P-OB-20.842

Tien Europese munten, in twee kolommen van vijf afgebeeld. Deze prent is onderdeel van een serie van tien prenten met voorstellingen van munten die tussen 1522 en 1629 in omloop gebracht zijn in Europa, voornamelijk in Duitsland en Italië. Van elke munt zijn de voor- en achterzijde naast elkaar…

Ontwerp voor een altaarstuk met…

Carlo Maratti, 1635 - 1713, tekening, RP-T-1948-582

Ontwerp voor een schilderij.

Staande man bij een piedestal

Giulio Carpioni (I), 1621 - 1674, tekening, RP-T-1958-94(R)

Allegorie met Justitia als…

Gilles Demarteau, naar Charles Nicolas Cochin (II), 1732 - 1776, prent, RP-P-1895-A-18735

Allegorie met Justitia als beschermster van de kunsten tronend op wolk. Minerva richt bliksemschicht op mannen onder hen die personificatie van schilderkunst trekken aan haar gewaad en haar bedreigen met slang. Vrouwelijke personificatie van beeldhouwkunst maakt smekend gebaar naar de twee godinnen.…

Modelstudie van een staand meisje…

Jean Baptiste Huet (le vieux), 1782 - 1811, tekening, RP-T-1952-299

Schotel

, 1700 - 1799, schotel, AK-RBK-1972-80

Schotel, gelobd met bloemdecor in kleuren en goud. Kakiemon.