216 resultaten gevonden


Adriaen Schoonebeek, 1689, prent, NG-1087-19

Allegorische titelprent met koning Willem III en koningin Maria II Stuart op hun tronen omringd door goden en allegorische figuren. Rechts wordt de Franse haan verjaagd. Titelpagina van de serie 'Engelants schouwtoneel' over de Glorious Revolution 1688-1689 (tweede deel). Met onderschriften in het…

Luigi Alamanni, Jan van der Straet Theodoor Galle, ca. 1589 - ca. 1593, prent, RP-P-1904-1027

Centraal boven een cartouche met de titel van de prentserie. Onder de cartouche de drukpers. Links bovenaan een ronde kaart van het continent Amerika. Een halfnaakte jonge vrouw (ev. Nieuwe Tijden) met de slang Ouroboros wijst met een aanwijsstok naar Noord-Amerika. Rechts bovenaan een kompasroos en…

toegeschreven aan Romeyn de Hooghe, 1670 - 1699, prent, RP-P-1905-200

Allegorische titelprent voor het derde deel van de Spaanstalige versie van Guerres de Flandres. De veldheer Alexander Farnese, de hertog van Parma, als Hercules met knots en leeuwenhuid staande op een heuvel. In de wolken figuren met attributen van de triomferende hertog en een portret van een jonge…

Abraham Bloemaert Frederick Bloemaert, na 1635 - 1670, prent, RP-P-BI-1551

De tekens van de dierenriem in een ovaal omgeven door vier putti die attributen van verschillende maanden bij zich dragen. Boven het ovaal de zon, onder de maan. Titelprent voor een serie van twaalf prenten met de maanden van het jaar.

anoniem, 1618, prent, RP-P-1892-A-17276

Titelprent van het pamflet uit 1618 getiteld 'Wonderlijcken Droom Vande School-houdinghe van Mr. Ian van Olden-barnevelt'. Johan van Oldenbarnevelt als schoolmeester voor een klas waarin de belangrijkste vertegenwoordigers van de remonstranten en andere bepleiters van de tolerantie zitten. De…

Abraham de Bruyn, 1581, titelprent, BI-1895-3811-1

De titel in het midden, in een liggend ovaal, in cartouche met putti en dieren. Het cartouche wordt omgeven door de personificaties van de vier werelddelen. Rechts Amerika als half naakte vrouw met Indianentooi, en Europa, zittend op de stier. Links Azië als zittende vrouw met papegaai op de hand,…

Gerard de Jode Adriaen Collaert, 1581, prent, RP-P-1925-74

In een ovaal de Latijnse titel, omschrijving en het adres van de uitgever. Aan weerszijden van de ovaal de vier personificaties van de vier temperamenten en de symbolen voor de vier elementen. Rechtsboven Venus als Sanguis, linksboven Diana als Phlegma, linksonder een oudere non als Melancolia en…

Hendrik de Leth, Arthur Tooker anoniem, 1713 - 1766, prent, RP-P-1884-A-8072

Kopie van een titelblad van een serie prenten door Zeeman. Scheepswerf met mannen aan het werk op de kade en drie grote zeilschepen in aanbouw liggend in de werf. Grote vlag met tekst in het Latijn.

Gillis van Scheyndel (I) , Johannes Pietersz. Berendrecht, Frederik de Wit, 1645 - 1706, prent, RP-P-1884-A-8018

Twee vissers houden een doek vast waarop de serietitel in het Nederlands. Onderaan op een cartouche het impressum.

Romeyn de Hooghe, 1672, prent, RP-P-1906-1898

Een vrouw met een kistje staat op een sokkel; ze houdt haar vinger voor de mond als om de mensen om haar heen het zwijgen op te leggen. Voor de sokkel graait een vrouw in een zak met geldstukken.