123 resultaten gevonden


Anthony van Dyck, Lucas Vorsterman Jacob Gole, 1670 - 1724, prent, RP-P-1906-3181

Het lichaam van Christus is van het kruis gehaald en rust in de schoot van Maria. Achter haar het kruis. Voor de dode Christus staan engelen te huilen. Op de voorgrond de doornenkroon en spijkers.

Ludwig von Siegen, 1642 - 1657, prent, RP-P-1907-2244

Maria en Jozef met het Christuskind. Naast Maria staat Johannes de Doper als kind, hij trekt aan haar mantel.

John Smith, ca. 1680 - ca. 1700, prent, RP-P-OB-102.197

Een vrouw met opgeschorte rok zit op schoot bij een man en zoent hem. Op de tafel ligt een muziekboek en een blokfluit. Links gluurt iemand langs een gordijn.

Jacob Gole, stadsbestuur van Amsterdam Cornelis Dusart, 1679 - 1704, prent, RP-P-OB-17.040

IJspret. Een man en een vrouw schaatsen aan een lange stok over het ijs om een wak heen. Op de achtergrond zijn andere schaatsers te zien, waarvan er een gevallen is. De prent maakt deel uit van een serie van twaalf prenten met de twaalf maanden van het jaar.

Nicolaas Verkolje, 1700 - 1746, prent, RP-P-1898-A-20657

De stillevenschilder Carel Borchaert Voet staat in een venster. In zijn hand heeft hij een paneel, waarop diverse planten, en een rol papier, waarop twee insecten zijn afgebeeld. Op de achtergrond en schildersezel.

Nicolaas Verkolje, 1683 - 1746, prent, RP-P-1995-24

De H. Paulus zit aan een tafel waarop een foliant. Hij heeft een schrijfveer in de linkerhand, die rust op een doodshoofd. In zijn rechterhand een brief.

Jacob van Reesbroeck, 1630 - 1704, prent, RP-P-1908-460

De graaf Charles Antoine de Calonne in een harnas. Hij draagt een strik en een kraag van kant.

Pieter Louw Rembrandt Harmensz. van Rijn, 1652, prent, RP-P-1989-212

Christus en de schriftgeleerden: schets

Romeyn de Hooghe, 1688 - 1689, prent, RP-P-1906-3623

Een portret van de Prins, met (Engelse?) kroon, wordt omhoog gehouden door IJver, Dapperheid en Tucht, achteraan Vast Geloof. De ontvanger is een andere vrouw (Engeland) met een kroon en de pijlenbundel, zij biedt in ruil een verdrag aan. Links ook aanwezig: Voorzichtigheid of Religie en Kracht, in…

Gerard Valck Jacob de Later, 1696 - 1709, prent, RP-P-1908-339

Op een terras laat een jonge vrouw haar hand lezen door een zigeunerin. Een hondje blaft naar de oude vrouw.