Twee jongens bij beeldje van Venus

Lodewijk de Deyster, 1666 - 1711, prent, RP-P-1895-A-18812

Twee jongens bij beeldje van Venus, met brandende offerschaal in tuin. Op verso fragment van plaatafdruk van Hagar getroost door de engel.

Drie paarden

Nicolaes Pietersz. Berchem, 1677 - 1682, prent, RP-P-BI-913

Plattegrond van Franeker, 1598

Pieter Bast, 1598, prent, RP-P-1939-1423

Franeker in vogelvlucht. In het midden boven de plattegrond een cartouche met de wapens van Friesland, de Friese stadhouder en Franeker. Links onder een legenda van 1-23.

Uitgebrand huis op de Herengracht,…

Jan van der Heyden, 1690, prent, RP-P-OB-55.391

Een huis op de Herengracht waar in de nacht van 25 op 26 april 1683 brand gewoed heeft, maar dat door tijdig blussen behouden is gebleven. Links ligt de brug voor de Hartenstraat. Onder de voorstelling een vierregelige tekst in het Nederlands links en in het Frans rechts.

Duinlandschap met een man die in…

Gillis van Scheyndel (I), naar Jan Porcellis, 1645, prent, RP-P-1894-A-18333

Popilius Laenas tekent een cirkel

Jan Miel, 1633 - 1664, prent, RP-P-1882-A-6786

Romeins consul Popilius Laenas tekent een cirkel in het zand om de voeten van koning Antiochus IV Epiphanes. Popilius vroeg de koning hem een antwoord te geven op de vraag of zijn veroverde gebieden aan Rome zou teruggeven voor hij de cirkel zou verlaten.

De strijd tussen carnaval en vasten

Frans Hogenberg, 1558, prent, RP-P-OB-7664

De strijd tussen carnaval en vasten. Links de vette vastenavond als dikke man zittend op een ton op een kar, die wordt getrokken door feestvierende lieden. Rechts de magere vasten als oude vrouw, zittend op een kar, die getrokken wordt door vechtende vrouwen. Middenachter een dorp met kerk.

Portret van Madame d'Etampes te…

Cornelis Anthonisz. (manier van), 1538 - ca. 1544, prent, RP-P-1932-140

Anne de Pisseleu, hofdame van koningin-moeder Louise van Savoye en sinds 1530 maîtresse van Frans I(1494-1547) die haar in 1533 uithuwelijkte aan Jean de Brosses aan wie hij, bij die gelegenheid, de titel Comte d'Etampes toekende. Anne d'Etampes behield haar invloed aan het hof tot aan de dood van…

Beleg van Namen, 1695

anoniem, 1695, kaart, RP-P-OB-77.247

Beleg van Namen door de geallieerden onder koning Willem III, vanaf 3 juli 1695. Blad waarvan de voorstelling en titel van drie platen zijn gedrukt. In het midden een plan van Namen en de directe omgeving met de posities van de troepen. Hieronder een gezicht op de stad vanuit de posities van de…

Vier schapen

Karel Dujardin, 1658, prent, RP-P-OB-102.661