Rotsachtig landschap met wegen en…

Hercules Segers, ca. 1615 - ca. 1630, prent, RP-P-H-OB-833

Rotsachtig landschap met een weg. De plaat is afgesneden.

Bewening van Christus

Pieter Jalhea Furnius, 1624 - 1679, prent, RP-P-1882-A-6336

Maria, Johannes en de drie Maria's zitten geknield bij het lichaam van Christus. Links en rechts hiervan kijken figuren toe, een van hen draagt een zalfpot. Voor Christus ligt de doornenkrans op de grond, links op de achtergrond zicht op de berg Golgotha. Onder de voorstelling staat een regel tekst…

Christus aan het kruis, Maria…

Lodewijk de Deyster, 1666 - 1711, prent, RP-P-1895-A-18814

Piëta

Nicolaes Ryckmans, naar Peter Paul Rubens, 1616 - 1636, prent, RP-P-OB-73.931

Maria, Jozef van Arimathea en anderen bewenen het lichaam van de gestorven Christus.

Titelpagina voor: C.H. Gietermaker,…

Pieter Holsteyn (II), 1697, prent, RP-P-OB-55.269

Buste naar links van Klaas Hendriksz Gietermaker in een ovaal met randschrift in het Nederlands. Links en rechts van het portret een vrouwfiguur met meet- en navigatie-instrumenten. Onderaan een cartouche met vijf figuren rond een tafel waarop een globe en boeken. Bovenaan de titel.

Begrafenisoptocht van Willem…

Michel Noé, naar Franciscus Carré, 1666, prent, RP-P-OB-82.310

Begrafenisoptocht van Willem Frederik, graaf van Nassau-Dietz, in Leeuwarden op 6 januari 1665. Zes bladen aan elkaar geplakt met delen van de begrafenisstoet en met de lijkkist. Plaat nrs. 7-12 in een ensemble van 4 deels gemonteerde genummerde platen en twee tekstbladen die samen een lange fries…

Elegant gezelschap aan gedekte…

Simon Poelenburg, naar Esaias van de Velde, 1614, prent, RP-P-OB-24.729

Een rijk gekleed stel en een jongeman met glas in de hand zitten aan een gedekte tafel op een patio met uitzicht op een tuin. Naast de tafel een wijnkoeler op de grond. Tegen de linker wand een lange, smalle kast met tinnen borden.