De predikende Christus (De…

Rembrandt Harmensz. van Rijn, ca. 1646 - ca. 1650, prent, RP-P-OB-601

Jan Antonides van der Linden

Rembrandt Harmensz. van Rijn, 1665, prent, RP-P-1961-1138

De predikende Christus ('La Petite…

Rembrandt Harmensz. van Rijn, 1650 - 1654, prent, RP-P-OB-130

Rondtrekkende boerenfamilie

Rembrandt Harmensz. van Rijn, 1650 - 1654, prent, RP-P-1962-61

De maaltijd in Emmaus

Rembrandt Harmensz. van Rijn, 1654, prent, RP-P-1962-46

De vlucht naar Egypte: het…

Rembrandt Harmensz. van Rijn, 1654, prent, RP-P-1961-1014

Medea: of het huwelijk van Jason en…

Rembrandt Harmensz. van Rijn, 1648, prent, RP-P-OB-196

Boerderij met witte planken…

Rembrandt Harmensz. van Rijn, 1648, prent, RP-P-OB-471

Gezicht op enkele huizen met bomen…

Rembrandt Harmensz. van Rijn, 1649 - 1653, prent, RP-P-OB-456

Christus ten grave gedragen

Rembrandt Harmensz. van Rijn, 1643 - 1647, prent, RP-P-OB-149