181 resultaten gevonden


Carel Allard Abraham Allard, 1713, titelpagina, RP-P-OB-83.133-1

Titelpagina voor het prentwerk uitgegeven onder de verzameltitel 't Lust-Hof van Momus met de gebundelde series van spotprenten op de Fransen tijdens de jaren 1701-1713 van de Spaanse Successieoorlog.

Carel Allard, Pieter van der Aa Abraham Allard (I), 1726, prent, RP-P-OB-83.036-32

Plattegrond van de stad Limburg (Limbourg) in de Spaanse Nederlanden, veroverd door de geallieerden op de Fransen, 27 september 1703. Plaat nr. 270 in deel XII van het prentwerk: Les Forces de l'Europe, Asie, Afrique et Amerique ... Comme aussi les Cartes des Côtes de France et d'Espagne uit 1726,…

anoniem, 1706, prent, RP-P-OB-83.133-20

De hertog van Villeroy en Maximiliaan II Emanuel, de keurvorst van Beieren, knielen met de kous op de kop voor koning Lodewijk XIV. In de plaat 2 kolommen in het Nederlands en Frans. Blad nr. 9 (genummerd rechtsboven) in de serie van 25 bladen getiteld: Byvoegsel tot de Koninglyke Almanach, genaamd…

anoniem, 1706, prent, RP-P-OB-83.133-24

Spotprent op de Franse boerensoldaten die als het op vechten aankomt vluchten naar het kakhuis. Staande Franse boer met vlegel en wan, achter hem blaast een boer met een zeis op een hoorn. In de plaat verzen en opschriften in het Nederlands, op het blad aan weerszijden van de plaat verzen in het…

toegeschreven aan Carel Allard, 1707, prent, RP-P-OB-83.133-54

De slapende boer van Stolwijk (Dirk Klaasz de Bakker) gebruikt in een spotprent op de Fransen in het jaar 1707. Om het bed van de slapende man staan artsen en toeschouwers verzameld. Links een kakstoel bij de brandende haard. In de plaat een vers in 4 kolommen in het Nederlands. Onderdeel van een…

Carel Allard, 1697 - 1699, prent, RP-P-AO-28-56

Vuurwerk op de Binnen-Amstel ter ere van het bezoek van Peter I de Grote aan Amsterdam. In het vuurwerk het wapen en monogram van de tsaar en het wapen van de stad Amsterdam. Op de achtergrond links de verlichte Kloveniersdoelen, rechts een brug met toeschouwers. Onder de voorstelling een…

toegeschreven aan Carel Allard, 1707, prent, RP-P-OB-83.133-51

Spotprent op het overlijden van de door de Fransen omgekochte Lodewijk Willem I, markgraaf van Baden-Baden, 4 januari 1707. Achter de wand het sterfbed van de markgraaf, voor de wand Harlekijn (Lodewijk XIV) en generaal Thongen. Onderdeel van een reeks van 7 spotprenten op de Fransen en bondgenoten…

Carel Allard Abraham Allard, 1707 - 1708, tekstblad, RP-P-OB-83.133-68

Tekstblad met op beide bladzijden een vers behorend bij de prent met de allegorie waarin omstanders het geraamte in het geopende graf van de god Mars bekijken, ca. 1707-1708. Onderdeel van: De Standvastige Monarchye des Doods, een reeks van 8 oude platen met verzen aangepast voor gebruik als…

toegeschreven aan Carel Allard, 1708, prent, RP-P-OB-83.133-85

Spotprent met de Franse haan aangevallen door de geallieerden: de hond (Engeland), de Nederlandse Leeuw en de keizerlijke adelaar. Verzen in de plaat in het Nederlands en Frans. Onderdeel van: Het Palmhof der Bondgenooten, een reeks van 9 ongenummerde spotprenten op de Fransen in het jaar 1708 van…

Carel Allard, 1705, kaart, NG-501-40

Tweetalige kaart van de Cevennen. De kaart heeft een windroos r.b., het noorden ligt rechts, Frans opschrift l.b. met eronder een tabel 'LANGTE der GROOTE WEGEN', l.o. Schaal in Urengaans, r.o. legende van de wegen. (1:430.000). Opschrift; b.: 't Gebergte der SEVENNES, alwaar de Malcontenten van…