Hoofdstuk 2

Kunisada (I) , Utagawa, 1847 - 1850, prent, RP-P-1902-A-22846

Miki Ushinosuke kogels ontwijkend

Tsukioka Yoshitoshi, 1869, prent, RP-P-2002-373

Drie acteurs bij een kamerscherm

Utagawa Kuniyoshi, in of na 1847 - in of voor 1848, prent, RP-P-2008-172C

Courtisane als Sugawara no…

Shigenobu (I) , Yanagawa, 1820 - 1825, prent, RP-P-2006-104