Tekstblad bij de prent van de Vrede…

Marcus Willemsz. Doornick, 1667, tekstblad, RP-P-OB-76.634B

Tekstblad bij de prent van de beëdiging van de Vrede van Breda door de Engelse en de Nederlandse gedelegeerden op 31 juli 1667 waarmee een eind kwam aan de Tweede Engelse Oorlog. Tekst in 4 kolommen met een verklaring bij de scènes A-K.

Tekstblad bij de kaart van het…

Claes Jansz. Visscher (II), 1637, tekstblad, RP-P-OB-81.442A

Tekstblad bij de kaart van de belegering van Breda door het Staatse leger onder Frederik Hendrick, 23 juli - 10 oktober 1637. Tekstblad (linkerhelft) met een beschrijving van de gebeurtenissen in 3 lange kolommen.

Triomftocht van Willem van Oranje,…

Jan Jansz Starter, 1626, tekstblad, RP-P-OB-79.148

Tekstblad met de titel en de kolommen 1-4 behorend bij de zinnebeeldige voorstelling van de deugden van Prins Willem van Oranje.

Tekstblad bij de prent van het…

Jodocus Hondius (II), 1629, tekstblad, RP-P-AO-16-121

Tekstblad bij de prent van het beleg van Den Bosch door het Staatse leger onder Frederik Hendrik, van 1 mei tot 17 september 1629. Tekst in 6 kolommen genummerd 1-5.

Tekstblad bij het eerste glasraam…

onbekend, 1738 - 1754, tekstblad, RP-P-OB-70.187

Toelichting bij het door Pieter Tanjé in prent gebrachte eerste glasraam in de Sint-Janskerk Gouda: Vrijheid van Geweten triomfeert over de Tirannie. Twee kolommen tekst in het Nederlands en Frans.

Tekstblad bij de prent van de twee…

Johannes Janssonius, 1673, tekstblad, RP-P-OB-78.191B

Tekstblad bij de prent van de twee zeeslagen voor de Zeeuwse kust op de vlakte van Schoonevelt op 7 juni en 14 juni tussen de vloot van de Republiek onder admiraal De Ruyter en vice-admiraal Tromp en de gecombineerde Engels-Franse vloot onder Prins Rupert en graaf Jean d'Estrées. Tekst in 4…

Condoleantie van Staat, Majesteyt…

Romeyn de Hooghe, 1695, tekstblad, RP-P-OB-77.222

Blad met tekst in 4 kolommen geschreven door Romeyn de Hooghe en opgedragen aan Willem Fabricius, burgemeester van Haarlem. De tekst geeft een beschrijving en verklaring van de voorstelling van de koningin op haar sterfbed (FM 2905/6). Het blad is gebruikt in Samuel Gruterus, Funeralia Mariae II…

Verklaring van de spotprent: de…

anoniem, 1780, tekstblad, RP-P-OB-85.064B

Tekstblad met een verklaring van de voorstelling van de spotprent: De Nederlandse Leeuw voorheen door list en geweld aangevallen is nu ontwaakt. Spotprent op de politieke gebeurtenissen in het jaar 1780. Tekst in twee kolommen met verklaring van de cijfers 1-10.

Tekstblad bij het tweede glasraam…

onbekend, 1738 - 1754, tekstblad, RP-P-OB-70.190

Toelichting bij het door Pieter Tanjé in prent gebrachte tweede glasraam in de Sint-Janskerk Gouda: Inname van Damiate. Twee kolommen tekst in het Nederlands en Frans.

Nieuwsblad van Zeeland en…

Juriaan Koene, 1787, tekstblad, RP-P-OB-85.733

Het nieuwsblad "De Laatste Gewigtige Tydingen uit Zeeland en Over-Yssel" van zomer 1787 met nieuws over de ongeregeldheden te Middelburg tussen 29 juni en 2 juli 1787. Dubbelgevouwen blad bedrukt op drie zijden.