Tekstblad bij de prent van de Vrede…

Marcus Willemsz. Doornick, 1667, tekstblad, RP-P-OB-76.634B

Tekstblad bij de prent van de beëdiging van de Vrede van Breda door de Engelse en de Nederlandse gedelegeerden op 31 juli 1667 waarmee een eind kwam aan de Tweede Engelse Oorlog. Tekst in 4 kolommen met een verklaring bij de scènes A-K.

Tekstblad bij de prent van het…

Jodocus Hondius (II), 1629, tekstblad, RP-P-AO-16-121

Tekstblad bij de prent van het beleg van Den Bosch door het Staatse leger onder Frederik Hendrik, van 1 mei tot 17 september 1629. Tekst in 6 kolommen genummerd 1-5.

Gebed uitgesproken in de Hoogduitse…

Eleke van Belkom, 1747, tekstblad, RP-P-OB-83.875

Tekstblad met het gebed uitgesproken in de Hoogduitse Synagoge te Amsterdam bij de benoeming van Prins Willem IV als stadhouder van Holland, 5 Mei 1747.

Vers op het praalbed van prins…

onbekend, 1752, tekstblad, RP-P-OB-84.196

Tekstblad met een vers in twee kolommen op het praalbed van de op 22 oktober overleden prins Willem IV en waarop hij gedurende de maanden november en december van het jaar 1751 opgebaard heeft gelegen.

Tekstblad bij de prent met de…

Petrus Hofstede, 1787, tekstblad, RP-P-OB-85.571A

Tekstblad met een verklaring van de prent met de allegorie op de oprichting van het orangistische genootschap de Oprechte Vaderlandsche Sociëteit te Rotterdam, 7 of 18 januari 1787. Verklaring van de voorstelling in versvorm in twee kolommen.

Tekstblad met de legenda van de…

Carel Allard, 1688 - 1689, tekstblad, RP-P-AO-14-67B

Tekstblad met de legenda's behorende bij de prent van de formatie van de vloot waarmee prins Willem III vanuit Hellevoetsluis naar Engeland is vertrokken, 11 november 1688. De legenda's 1-63 en A-T in het Nederlands en Frans.

Lijst van deelnemers aan de…

anoniem, 1784, tekstblad, RP-P-OB-85.366

Gefingeerde lijst van namen van personen die deel uitmaken van de begrafenisstoet bij de begrafenis van de hertog van Brunswijk, 27 augustus 1784. Tekstblad bedrukt op beide zijden met namen onder de nummers 1-12.

Missive van Tromp aan de…

Cornelis Tromp, 1673, tekstblad, RP-P-OB-82.282

Missive van admiraal Cornelis Tromp aan de Staten Generaal over de overwinning behaald in de zeeslag op Schoonevelt op 7 juni 1673 door de vloot van de Republiek onder Michiel de Ruyter en Cornelis Tromp op de gecombineerde Engels-Franse vloot onder Prins Rupert en graaf Jean d'Estrées. Tekst in één…

Tekstblad bij het vijfde glasraam…

onbekend, 1738 - 1754, tekstblad, RP-P-OB-70.193

Toelichting bij het door Pieter Tanjé in prent gebrachte vijfde glasraam in de Sint-Janskerk Gouda: Bezoek van de koningin van Seba aan Salomo. Twee kolommen tekst in het Nederlands en Frans.

Tekstblad bij de spotprent op de…

anoniem, 1632, tekstblad, RP-P-OB-81.357B

Tekstblad bij de spotprent op de vredesonderhandelingen met Spanje, 1632. Tekstblad met een lied in 28 coupletten en de legenda A-AA in het Nederlands.