April-kaart of kaartspel van Momus,…

anoniem, 1720, prent, RP-P-OB-83.459A

April-kaart of kaartspel van Momus. Blad met een compleet spel van 52 speelkaarten, elke kaart met een voorstelling en versje gerelateerd aan de windhandel van 1720. Prent 65 in de serie Tafereel der Dwaasheid met spotprenten op de Windhandel of Actiehandel van 1720. Bij het blad behoort een…

Spotprent op de prinsgezinden te…

Joannes Hulstkamp (toegeschreven aan), 1784, prent, RP-P-OB-85.336

Spotprent op de prinsgezinden te Rotterdam, bij de komst van een commissie namens de Staten van Holland om onderzoek te doen naar de oproer van 3 april 1784. Kaat Mossel, Ruige Keet, Petrus Hofstede en andere oranjegezinden met ezelsoren proberen de prinselijke vlieger met het juk van de…

Hebzucht probeert Fortuna in te…

anoniem, 1720, prent, RP-P-OB-83.576

De Hebzucht probeert Fortuna in te halen. Voorstelling van allerlei soorten hebzicht onder de mensen van kindsaf aan tot in de ouderdom. Op de achtergrond stort een stoet van windhandelaren te voet en in koetsen zich in achtervolging van Fortuin van een rots in de afgrond. Bovenaan een portret van…

De Waarheid en de Tijd onthullen…

Pieter van der Heyden, 1584 - 1585, prent, RP-P-1885-A-9285

Allegorische spotprent waarin de personificaties van de Waarheid en de Tijd het nest onthullen waarin de paus allerlei complotten in de vorm van monsters uitbroedt. Het gebrueren in de vorm van het verhaal van de ontdekking van de zwangerschap van Callisto door de godin Diana en haar nimfen. Rechts…

Begrafenis van de Oranje leus, 1785

Joannes Hulstkamp (toegeschreven aan), 1785, prent, RP-P-OB-76.814

Spotprent op de prinsgezinden bij het verbod door de Staten van Holland van 23 februari 1785 op het dragen van oranje. Begrafenisstoet waarin een grote schaar van rouwdragenden een baar met oranjelinten, strikken en illuminatiemateriaal, naar een geopend graf draagt, waarnaast een steen met…

Monument ter herinnering aan de…

Bernard Picart, 1720, prent, RP-P-1944-1907

Monument ter herinnering aan de dwaasheid van het jaar 1720. Op een grote wagen gemend door een nar strooit de Fortuin van de Actien aandelen in het rond. De kar wordt getrokken door onder anderen personificaties van de compagnieën van de Zuidzee en Mississippi (een invalide indiaan). De wagen wordt…

Allegorie op het verbreken door de…

Reinier Vinkeles, naar Jacobus Buys, 1781, prent, RP-P-OB-85.085

Allegorie op het verbreken door de Engelsen van het Tractaat van Marine uit 1670, ca. 1780-1781. De Engelse koning George III ligt zijn zwaard op de weegschaal met het tractaat. Met hierbij een treurende Nederlander. In de lucht Geweld en Afgunst. In het onderschrift een tweeregelig vers.

Spotprent op de vrede tussen…

anoniem, 1785 - 1786, prent, RP-P-OB-85.424

Spotprent op het verdrag van Fontainebleau waarmee een eind kwam aan de Keteloorlog, de twisten tussen Nederland en de Oostenrijkse keizer Jozef II, 8 november 1785. Nederland betaalde 8,5 miljoen gulden en accepteerde andere vernederende voorwaarden. Links een Oostenrijkse tolboom waarbij een open…

Allegorie op de landing van de…

anoniem, 1745, prent, RP-P-OB-83.848

Allegorie op de landing van de jonge pretendent in Schotland in 1745 en de aanvang van de Tweede Jacobitische Opstand (1745-1746). De jonge prentendent Karel Eduard Stuart komt in Schotland aan land en met in zijn aanhang de paus, de inquisitie, jezuïeten en Tweedracht. Met pistool en zwaard…

Bal, of de Wereld in Maskerade,…

anoniem, 1720, prent, RP-P-OB-83.461

Bal, of de Wereld in Maskerade. Toneel met een danszaal waarin een gemaskerd bal gevierd wordt. Aan de zijkanten en boven het toneel hangen elf maskers, waaronder die van de duivel, een nar etc. Met onderschrift in vier kolommen in het Engels en Nederlands. Prent 66 in de serie Tafereel der…