Koning en herderin in gesprek

Gesina ter Borch, 1654, tekening, BI-1890-1952-63

Koning en herderin in gesprek onder vervolg van het gedicht op de vorige pagina (folio 62), zonder aangegeven melodie.

Herderspaar

Gesina ter Borch, ca. 1652, tekening, BI-1890-1952-10

Herderspaar onder gedicht over Florijmont en Florijaen, op de melodie van Nu Cloris mij niet weer wil minnen.

Vrouw in een huik

Gesina ter Borch, ca. 1652, tekening, BI-1890-1952-8

Profiel van een staande vrouw in een huik naast een liefdesklacht op de melodie van 'Wie wil mee seeuart vaeren op het schippien van rein uijt'.

Heer en herderin in gesprek

Gesina ter Borch, ca. 1654, tekening, BI-1890-1952-66

Heer en herderin in gesprek naast gedicht op de melodie van Dat ick een honigh bijtien waer. In het gedicht vraagt de spreekster, Dorathea, aan haar geliefde Garint wat beter is: de rijkdom van het hof of de zoete rust van het herdersleven.

Twee heren en een boerenmeisje

Gesina ter Borch, ca. 1654, tekening, BI-1890-1952-64

Twee heren en een boerenmeisje onder een gedicht op de melodie van Rosemont die lach gedoken. In het gedicht richten de heren zich tot Cupido omdat hij hen beide op hetzelfde wispelturige meisje verliefd heeft laten worden.

Heer die de hand van een dame kust

Gesina ter Borch, 1656, tekening, BI-1890-1952-97

Heer die de hand van een dame kust en vervolg van het liefdeslied op de vorige pagina (folio 96, BI-1890-1952-96), zonder aangegeven melodie.

Vers op de val van Bergen op Zoom,…

onbekend, 1747, tekstblad, RP-P-OB-83.967

Tekstblad met een klinkdicht op de inname van Bergen op Zoom door de Fransen in juli-september 1747. Blad genomen uit een boek en op beide zijden bedrukt. Het vers staat op beide zijden van het blad dat bovenaan gemerkt is met het paginanummers: (393) en (394).

Herderspaar

Gesina ter Borch, ca. 1652, tekening, BI-1890-1952-7

Herderspaar onder pastoraal gedicht op de melodie van Herders Liet. Gesina heeft boven de illustratie in haar eigen woorden twee coupletten toegevoegd.

Staande heer

Gesina ter Borch, ca. 1654, tekening, BI-1890-1952-56

Staande heer naast liefdesgedicht op de melodie van Balet Bronckhorst.

Herderin

Gesina ter Borch, ca. 1652, tekening, BI-1890-1952-5

Herderin naast pastoraal gedicht op de melodie van Lofsanck Marija.