Vrouw met scepter en kroon en…

anoniem, 1497, prent, RP-P-1949-93B

Vrouw met scepter en kroon zittend in landschap. Naast haar ligt een wapenschild. Op het verso staat Italiaanse boekdruk.

Vrouwelijke heilige met gebedenboek…

anoniem, 1497, prent, RP-P-1949-93G

Vrouwelijke heilige met gebedenboek en palmtak. Op het verso staat Italiaanse boekdruk.

Laatste Avondmaal

Albrecht Dürer, 1511, prent, RP-P-OB-1295

Johannes vleit zich aan de borst van Christus tijdens het Laatste Avondmaal. Op versozijde gedrukte Latijnse tekst. Deze prent is onderdeel van de prentserie 'De grote Passie', bestaande uit een titelprent en 11 scènes uit het Lijdensverhaal.

Het offer van Joachim wordt…

Albrecht Dürer, 1502 - 1506, prent, RP-P-H-Z-250

Joachim staat met Anna bij een tafel, waaromheen veel mensen staan. De hogepriester achter de tafel duwt het lam dat Joachim aanbiedt van de tafel af. Deze prent is onderdeel van een serie van 20 prenten, bestaand uit een titelprent en 19 prenten met scènes uit het leven van Maria.

Mozes ontvangt voorschriften voor…

Hans Holbein (II), 1538, prent, RP-P-OB-4511I(V)

Mozes ontvangt op de berg Sinaï van God voorschriften voor de wijding van Aäron en zijn zonen tot priesters. In de marge boven de afbeelding staat de tekst Levitici VIII

Stamboom van het Habsburgse huis,…

Robert Péril, 1533 - 1535, prent, RP-P-1927-426-4

Eén blad van twintig, vormen samen een stamboom. In de boom twee medaillons met de Frankische koningen Clotharius en en zoon Sigibert. Zes kleinere medaillons met de namen van familieleden. Twee cartouches met teksten over hen in het Frans.

Titelblad met Maria met kind…

Hans Springinklee, 1500 - 1516, prent, RP-P-OB-1567

Maria met het Christuskind op de arm, gezeten op een maansikkel, omgeven door wolken en engeltjes. Daaronder een tablet, bedoeld voor een tekst, maar hier leeg gelaten.

Kardinaal en de Dood

Hans Holbein (II), 1538, prent, RP-P-OB-4509E(R)

Kardinaal zittend met documenten in zijn hand, mogelijk aflaten, die hij geeft aan een knielende man voor hem. De Dood staat naast de kardinaal en heeft zijn kardinaalshoed vastgegrepen. Links op de leuning van de stoel of troon staat een zandloper en op de achtergrond groeien druivenranken. In de…

Man wordt verleid door lichtzinnige…

Hans Holbein (II), 1538, prent, RP-P-OB-4511II(R)

In een tuin heeft een man een ontmoeting met een lichtzinnige vrouw. De afbeelding is een illustratie bij Spreuken 6 waarin wordt gewaarschuwd voor overspel. In de marge boven de afbeelding staat de tekst Cant[...] I.

De hoer van Babylon

Albrecht Dürer, 1511, prent, RP-P-OB-1391

Een mooi geklede en gekapte vrouw rijdt op een beest met zeven koppen en tien horens. Vanuit de hemel verschijnt een leger ruiters. Daarnaast twee engelen, van wie één een molensteen vast heeft. Rechts op de achtergrond is te zien hoe een stad in vlammen opgaat. Op versozijde Latijnse bijbeltekst in…