Offer van Elia door vuur verteerd

Hans Holbein (II), 1538, prent, RP-P-OB-4511W(V)

Het altaar met het offer van Elia wordt door God met vuur ontstoken als teken van zijn macht. Links staan de Baälpriesters die tevergeefs hebben geprobeerd hun offer te laten branden, rechts knielt Elia terwijl hij God aanroept. In de marge van de afbeelding staat de tekst III Regvm XVIII [2…

Christus voor Annas

Lucas Cranach (I), 1509, prent, RP-P-OB-4393

Christus wordt door soldaten bij Annas voorgeleid. Annas zit op een troon en spreekt tegen Christus. Op de grond vechten twee honden. Op het raam in de achterwand van het vertrek zijn het keurvorstelijk en hertogelijk wapen van Saksen op twee schilden weergegeven.

Ark van het verbond en voorwerpen…

Hans Holbein (II), 1538, prent, RP-P-OB-4511H(V)

Ark van het verbond, waarin tafelen der wet worden bewaard, en andere voorwerpen die behoren tot de inrichting van de tabernakel. Links staat een menora, daarnaast vaatwerk voor de offers en rechts staat het toonbrood, boven de voorwerpen zweven twee cherubijnen. In de marge boven de afbeelding…

Christus neemt afscheid van zijn…

Albrecht Dürer, 1508 - 1509, prent, RP-P-OB-1325

Christus neemt afscheid van zijn moeder, die geknield voor hem zit, met twee andere vrouwen om haar heen. Deze prent is onderdeel van de prentserie 'De kleine Passie', bestaande uit een titelprent en 36 bijbelse scènes (voornamelijk uit het Lijdensverhaal).

Simson en Delila

Lucas van Leyden, 1514 - 1516, prent, RP-P-OB-1801

Delila knipt haren af van de slapende Simson. Op de achtergrond Simson die door de Filistijnen gevangen wordt genomen.

Mozes leert van God hoe de…

Hans Holbein (II), 1538, prent, RP-P-OB-4511I(R)

Mozes knielt op de berg Sinaï voor God en leert van hem hoe de Israëlieten moeten offeren. Rechts voor het tentenkamp aan de voet van de berg hebben de Israëlieten een offeraltaar gemaakt. In de marge boven de afbeelding staat de tekst Levitici I.

Geseling

Albrecht Dürer, 1496 - 1497, prent, RP-P-OB-1301

Christus wordt, gebonden aan een zuil, lastig gevallen, bespot en gegeseld door mannen en kinderen. Pilatus kijkt links op de voorgrond toe. Op versozijde gedrukte Latijnse tekst. Deze prent is onderdeel van de prentserie 'De grote Passie', bestaande uit een titelprent en 11 scènes uit het…

Deeze os, zo groot en vet hy is, /…

erven weduwe Cornelis Stichter, 1715 - 1813, prent, RP-P-OB-84.317

Blad met een grote voorstelling van een gilde-os (ook kermisos of prijsos genoemd), versierd met bloemenkransen. Onder de voorstelling een achtregelig vers in twee kolommen. Genummerd rechtsboven: No. 47.

De discipelen plukken en eten aren…

Meester van Delft, 1480 - 1500, prent, RP-P-OB-2049

Korenveld met drie discipelen. Christus staat twee joden te woord.

Geseling van Christus

Albrecht Dürer, 1509, prent, RP-P-OB-1337

Christus wordt, gebonden aan een zuil, gegeseld door mannen met takkenbossen. Deze prent is onderdeel van de prentserie 'De kleine Passie', bestaande uit een titelprent en 36 bijbelse scènes (voornamelijk uit het Lijdensverhaal).