Kruisdraging

Martin Schongauer, 1470 - 1490, prent, RP-P-OB-1015

Omringd door een menigte draagt Christus het kruis naar Golgotha. Hij steunt op handen en knieën en dreigt te bezwijken onder zijn last. Soldaten sleuren hem mee aan zijn kleren, iemand gebruikt een touw als zweep om hem voort te drijven. Verder weg, links, worden nog twee gevangenen meegevoerd.

Madonna met kind en papegaai

Martin Schongauer, 1470 - 1490, prent, RP-P-OB-1021

Maria, zittend, lezend in een boek, met het Christuskind op een kussen voor zich. Christus heeft een papegaai op de linkerhand.

Johannes de Evangelist op Patmos

Martin Schongauer, 1470 - 1490, prent, RP-P-OB-1043

Johannes de Evangelist zit aan een kust (op het eiland Patmos) te schrijven in een boek. Tegenover hem een adelaar. Aan de hemel verschijnt Maria met het Christuskind op de arm.

Christus aan het volk getoond (Ecce…

Martin Schongauer, 1470 - 1490, prent, RP-P-OB-1008

Christus staat op een bordes voor een joelende menigte mensen. Achter hem staat Pilatus. Deze prent is onderdeel van een serie van twaalf prenten met scènes uit het Lijdensverhaal.

De Heilige Christoffel draagt het…

Martin Schongauer, 1470 - 1490, prent, RP-P-OB-1039

De Heilige Christoffel waadt door een rivier met een stok in zijn rechterhand en het Christuskind op zijn schouders. Aan de oever staat een kluizenaar met een lamp.

De doop van Christus

Martin Schongauer, 1470 - 1490, prent, RP-P-OB-999

Christus staat in een rivier, achter hem houdt een engel zijn kleren vast. Johannes doopt hem, knielend aan de oever. Boven Christus' hoofd verschijnen God en de Heilige Geest in de gedaante van een duif.

De Heilige Joris en de draak

Martin Schongauer, 1470 - 1490, prent, RP-P-1952-572

De Heilige Joris doodt, gezeten op zijn paard, een draak met zijn lans. Op de achtergrond een jonkvrouw.

De kruisiging

Martin Schongauer, 1470 - 1490, prent, RP-P-OB-1016

Christus aan het kruis. Aan zijn linkerzijde staan twee soldaten, aan zijn rechterzijde staat zijn moeder Maria en Johannes de evangelist.

Sint-Joris en de draak

Martin Schongauer, 1470 - 1490, prent, RP-P-OB-1041

De Heilige Joris valt, gezeten op zijn paard, een draak aan met zijn zwaard. Zijn lans ligt gebroken op de grond. Op de achtergrond een jonkvrouw en een kasteel.

Een boerengezin op weg naar de…

Martin Schongauer, 1470 - 1490, prent, RP-P-OB-1069

Een man op weg naar de markt met zijn vrouw en kind, samen gezeten op een paard. De man draagt een mand en een zak, de vrouw twee ganzen en een tak. Op de achtergrond rechts een dorpje met een kerk.