Kruisdraging

Jan Harmensz. Muller, naar Lucas van Leyden, 1613 - 1622, prent, RP-P-OB-32.166

Christus draagt het kruis en naast hem knielt Veronica met haar doek. Tussen de soldaten en beulen staan Maria en Johannes.

Graflegging

Jan Harmensz. Muller, naar Lucas van Leyden, 1800 - 1900, prent, RP-P-OB-32.167

Jozef van Arimatea en Nikodemus tillen het lichaam van Christus in het graf. Op de achtergrond staan Maria, Johannes en Maria Magdalena.

Laatste avondmaal

Jan Harmensz. Muller, naar Lucas van Leyden, 1613 - 1622, prent, RP-P-1901-A-22249

Christus viert met zijn discipelen het laatste avondmaal. Hij geeft een van hen brood.

Christus voor Annas

Jan Harmensz. Muller, naar Lucas van Leyden, 1800 - 1900, prent, RP-P-OB-32.163

Christus wordt, met gebonden handen, voor Annas gebracht. Annas zit op een troon en kijkt op. Op de achtergrond soldaten.

Dood van Cleopatra

Jan Harmensz. Muller, naar Adriaen de Vries, 1654 - 1666, prent, RP-P-OB-32.224

Cleopatra, zittend op haar bed, pleegt zelfmoord door zich door een cobra te laten bijten, die ze uit de mand met vijgen heeft genomen. Onderaan in de marge twee verzen in het Latijn.

Fortuna verdeelt haar geschenken…

Jan Harmensz. Muller, naar Cornelis Cornelisz. van Haarlem, 1590, prent, RP-P-OB-32.212A

De geschenken van de godin Fortuna vallen uit de lucht en de mensen worstelen om de rijkdommen op te vangen. Een aantal mensen gaat er met de gevangen buit van door. Onderaan in de marge drie tweeregelige verzen in Latijn.

Martelaarschap van de H. Sebastiaan

Jan Harmensz. Muller, naar Hans von Aachen, 1598 - 1602, prent, RP-P-OB-32.211

De heilige Sebastiaan is vastgebonden aan een boom en wordt met pijlen beschoten. Boven hem vliegt een putto met palmtak en lauwerkrans.

Mercurius en Psyche: aanzicht met…

Jan Harmensz. Muller, naar Adriaen de Vries, 1595 - 1599, prent, RP-P-OB-32.230

Mercurius draagt Psyche naar de hemel. Naar een sculptuur van beeldhouwer Adriaen de Vries. Psyche gezien op de achterzijde. Op het piëdestal drie regels in het Latijn over het standbeeld.

Roof van een Sabijnse vrouw,…

Jan Harmensz. Muller, naar Adriaen de Vries, 1596 - 1600, prent, RP-P-1951-175

Een Romein rooft een Sabijnse vrouw. Zijaanzicht van een wasmodel van beeldhouwer Adriaen de Vries.

Roof van een Sabijnse vrouw,…

Jan Harmensz. Muller, naar Adriaen de Vries, 1596 - 1600, prent, RP-P-OB-32.209

Een Romein rooft een Sabijnse vrouw. Achteraanzicht van een wasmodel van beeldhouwer Adriaen de Vries. Onderaan in de marge een tweeregelige tekst in het Latijn.