Portret van keizer Augustus

Jan Caspar Philips, 1745, prent, RP-P-1922-264

Medaille met het portret van Augustus (Octavianus Augustus), keizer van het Romeinse Rijk. In de bovenhoeken Romeinse munten.

Portret van keizer Galba

Jan Caspar Philips, 1746, prent, RP-P-1922-268

Medaille met het portret van Servius Sulpicius Galba, Romeins keizer. In de bovenhoeken Romeinse munten.

Portret van de doopsgezinde Galenus…

Jan Caspar Philips, 1736 - 1743, prent, RP-P-OB-60.068

Portret van Galenus Abrahamsz. de Haan, medicus en doopsgezind leraar te Amsterdam. In het kader een vierregelig lofdicht in het Nederlands.

Portret van de predikant Petrus…

Jan Caspar Philips, naar Thomas van der Wilt, 1740, prent, RP-P-1907-3296

Zoutwinning in Zeeland, ca. 1600

Jan Caspar Philips, naar Cornelis Pronk, naar anoniem, 1750 - 1770, prent, RP-P-OB-80.476

Zoutwinning in Zeeland volgens het zogenaamde darinkdelven, ca. 1600. Het steken van de darink uit het land, drogen en verbranden tot as, vervoer per schuit naar de zoutketen, vermenging met zeewater en stoken tot wit zout. Naar een oud schilderij te Zierikzee. In de marge een drieregelig…

Allegorie op de provincie Zeeland

Jan Caspar Philips, 1753, prent, RP-P-1964-3547

Landschap met een triomfboog waarop de wapenschilden van de provincie Zeeland en vier Zeeuwse steden. Op de voorgrond drie putti met landkaarten van Zeeuwse eilanden. Op de achtergrond akkers die bewerkt worden en schepen op zee. In de marge een vierregelig onderschrift in het Nederlands.

Portret van de rechtsgeleerde…

Jan Caspar Philips, 1740, prent, RP-P-1878-A-2311

De voorstellingen op de zijden van…

Jan Caspar Philips, naar Rienk Keyert, 1734, prent, RP-P-OB-83.700

De allegorische voorstellingen aangebracht op de vier zijden van de tempel in het vuurwerk aangericht te Leeuwarden op 11 mei 1734 ter gelegenheid van de inkomst van het pasgetrouwde paar prins Willem IV en prinses Anna, gehuwd op 25 maart 1734. De scènes genummerd 1-12.

Synode gehouden in de Nieuwe Kerk…

Jan Caspar Philips, 1738 - 1739, prent, RP-P-OB-83.667

Synode van de kerken van Noord-Holland, gehouden in het koor van de Nieuwe Kerk te Amsterdam in 1730. Op de achtergrond het praalgraf van Michiel de Ruyter. Onder de voorstelling de titel en legenda A-N in het Nederlands. Rechtsboven gemerkt: Vereen. Nederl. I. Deel. bladz. 34.

Maart: in de tuin werken

Jan Caspar Philips, 1736 - 1775, prent, RP-P-1910-2726

De maand maart: drie mannen spitten, snoeien en planten in de tuin. In de marge een tweeregelig gedicht in het Nederlands en in het Frans.