Beleg van Saint Martin op het Île…

Jacques Callot, 1629 - 1631, prent, RP-P-OB-81.348B

Grote prent van het beleg van de citadel Saint Martin op het Île de Ré in 1627, dat werd uitgevoerd door Engelse troepen onder leiding van de hertog van Buckingham in steun van de opstandige hugenoten en werd beëindigd door Franse troepen onder leiding van kardinaal Richelieu. Centrale kaart, deel…

Christus

Jacques Callot, 1608 - 1611, prent, RP-P-OB-4844

Christus, ten voeten uit, in eenvoudige kleding, de rechterhand uitgestoken, met de linkerhand een slip van zijn mantel ophoudend. Onder de voorstelling een onderschrift in Latijn. Deze prent is onderdeel van (de tweede staat van) een serie van 29 voorstellingen van schilderijen en sculpturen in…

Beleg van Breda, 27 augustus 1624-5…

Jacques Callot, 1650 - 1691, prent, RP-P-OB-81.223

Grote voorstelling in zes bladen van het beleg van de stad Breda in de jaren 1624 en 1625 door de Spanjaarden onder aanvoering van Ambrogio Spinola. Centraal staat een plattegrond van de belegerde stad, omgeven door belegeringswerken en kampementen. Op het middenplan, recht onder Breda, een…

Beleg van Saint Martin op het Île…

Jacques Callot, 1629 - 1631, prent, RP-P-OB-81.348A

Grote prent van het beleg van de citadel Saint Martin op het Île de Ré in 1627, dat werd uitgevoerd door Engelse troepen onder leiding van de hertog van Buckingham in steun van de opstandige hugenoten en werd beëindigd door Franse troepen onder leiding van kardinaal Richelieu. Centrale kaart, deel…

Strafmaatregelen: de brandstapel

Jacques Callot, 1633, prent, RP-P-OB-20.664

Op een open plek bij een kerk en enkele huizen die in brand staan, kijken vele soldaten toe hoe een man, aan een paal gebonden, op een brandstapel sterft. Onder de voorstelling een lege marge. Deze prent is onderdeel van een serie van 17 (18 incl. titelprent) prenten met voorstellingen van diverse…

Beleg van La Rochelle, september…

Jacques Callot, 1628 - 1631, prent, RP-P-OB-56.835

Zestiende deel (randwerk, deel linksonder) van een prent van het beleg van het hugenotenbolwerk La Rochelle in de jaren 1627 en 1628, dat werd uitgevoerd in opdracht van de Franse koning door het Franse leger onder aanvoering van kardinaal Richelieu. Op dit blad links een voorstelling van een houten…

Tweede intermezzo: helse wezens…

Jacques Callot, naar Giulio Parigi, 1617, prent, RP-P-OB-20.856

Op een toneel met brandende ruïnes en torens (een voorstelling van de hel) staat een grote duivel geflankeerd door twee kleinere op de voorgrond. Links en rechts achter hen demonen, op gesteld in twee rijen; her en der in de lucht, op het water en op de gebouwen op de achtergrond eveneens vele…

Titelblad voor het boek 'Coustumes…

Jacques Callot, 1631, prent, RP-P-1930-70

Franse tekst en wapenschild in een cartouche in de vorm van een kruis, geplaatst op een sokkel. Aan weerszijden ervan personificaties: links de Rechtvaardigheid, rechts de Vrede.

Petrus wekt Tabitha op

Jacques Callot, naar Giovanni Baglione, 1608 - 1611, prent, RP-P-OB-4874

In aanwezigheid van een groep belangstellenden pakt Petrus Tabitha's hand, waarop zij uit de dood opstaat. Deze prent is onderdeel van een serie van 29 voorstellingen van schilderijen en sculpturen in kerken te Rome, genummerd 1-16 en 1-13. (De eerste staat van deze serie, waarin de prenten…

Beleg van Saint Martin op het Île…

Jacques Callot, naar Charles Delorme, 1629 - 1631, prent, RP-P-OB-56.855

Zestiende deel (centrale kaart, deel rechtsboven) van een prent van het beleg van de citadel Saint Martin op het Île de Ré in 1627, dat werd uitgevoerd door Engelse troepen onder leiding van de hertog van Buckingham en werd beëindigd door Franse troepen onder leiding van kardinaal Richelieu. Op dit…