Vanitasstilleven met een schedel…

Hendrick Hondius (I), 1626, prent, RP-P-1992-70

Allegorie op de vergankelijkheid. Vanitasstilleven met een schedel gekroond met een lauwerkrans, boeken, een zandloper, een gedoofde kaars, een vaas met bloemen en diverse schildersattributen. Op de voorgrond opengeslagen boeken waarin prenten zijn te zien. In het open boek in het midden: Marc…

Portret van George, prins van…

Hendrick Hondius (I), 1599, prent, RP-P-OB-55.222

Buste naar links van George, prins van Anhaldt-Zerbst-Dessau. Onder het portret zijn naam en vier regels in het Latijn. Prent uit (deel 1 van) de serie portretten van beroemde hervormers.

Baden van Caracalla

Hendrick Hondius (I), naar Petrus Stephanus, 1600, prent, RP-P-1951-700E

Gezicht op de ruïnes van de baden van Caracalla, met figuren. Perspectivische stippellijnen verbinden de gebouwen en de voorgrond met de horizon. Te lezen: horison (rechts) en: base (middenonder). In cirkel. Bovenaan: C.LXXXVIII. Prent uit een serie van zes met voorstellingen van Romeinse ruïnes.

Kasteel met water omgeven

Hendrick Hondius (I), 1610, prent, RP-P-1904-535

Gezicht op het bijbelse dorp Emmaüs, voorgesteld als een geheel door water omgeven kasteel. Het kasteel en daarmee het eiland is met een lange brug, waarop een poort, verbonden met de (onzichtbare) wal. Op de brug loopt Christus met twee discipelen.

Portret van Gaspar Creutziger

Hendrick Hondius (I), 1599, prent, RP-P-OB-55.225

Buste naar rechts van Gaspar Creutziger. Onder het portret zijn naam en vier regels in het Latijn. Prent uit (deel 1 van) de serie portretten van beroemde hervormers.

Portret van Johann Heinrich…

Hendrick Hondius (I), 1599, prent, RP-P-1908-2640

Buste naar rechts van Johann Heinrich Bullinger. Onder het portret zijn naam en vier regels in het Latijn. Prent uit (deel 1 van) de serie portretten van beroemde hervormers.

Portret van Rogier van der Weyden

Hendrick Hondius (I), in of na 1610, prent, RP-P-OB-55.199

Portret ten halven lijve naar rechts van Rogier van der Weyden. Onder het portret zijn naam en tien regels in het Latijn. Kopie naar de prent uit deel 1 van de serie Pictorum Aliquot Celebrium Praecipuae Germaniae Inferioris Effigies. Serie van 72 kunstenaarsportretten vervaardigd door Hendrick…

Portret van Jacobus de Maldery

Hendrick Hondius (I), 1608, prent, RP-P-1905-1956

Buste naar rechts van Jacobus de Maldery, in een ovale omlijsting, waarop een randschrift met zijn naam en titel in het Latijn. Onder het portret vier regels in het Frans. Prent uit een serie van veertig portretten van vredestichters in de Nederlanden.

Boslandschap met boeren bij paard…

Hendrick Hondius (I), 1639, prent, RP-P-OB-55.233

Landschap met bomen en een rivier. Onder een grote boom twee zittende vrouwfiguren. Twee vissers op de rug gezien, lopen met de hengel over de schouder. Rechtsvoor een boerenkar met een paard ervoor. Linksachter, tussen de bomen, een ruiter. Onder de voorstelling drie regels. De prent illustreert…

Wapenschild en personificaties

Hendrick Hondius (I), 1618, prent, RP-P-1908-2139

Groot wapenschild waarop de titel, met daarboven de stier Europa. Het wapen wordt bekroond door de bazuin blazende Fama en geflankeerd door Pictura en Optica (naakte vrouwenfiguren) en Assidhus en Labor (putti). Onderaan in de voorstelling de tekst: Fructus Laborum. Titelprent van de latere editie…