Lot voorkomt geweld tussen de…

Heinrich Aldegrever, 1555, prent, RP-P-OB-2625

Lot voor de deur van zijn huis in Sodom, staat tussen twee boze mannen en de twee engelen in. De mannen uit de stad willen de twee onbekende gasten (engelen) van Lot verjagen. Tweede prent uit een serie van vier met het verhaal van Lot (Genesis 19).

Lot en zijn dochters

Heinrich Aldegrever, 1555, prent, RP-P-OB-2623

Lot zittend op een rots, zijn dochters voeren hem dronken en verleiden hem. Eén dochter geeft hem een beker wijn, heeft haar been ontbloot en over zijn knie gelegd. De ander staat achter hen, in de rechterhand een drinkschaal, in de linker een kruik met wijn. Op de achtergrond de brandende stad…

Lucas

Heinrich Aldegrever, naar Georg Pencz, 1539, prent, RP-P-OB-2676

De evangelist Lucas zittend op een wolk, het evangelie in zijn linkerhand en in zijn rechterhand een pen, rechts van hem de os.

Sophonisba drinkt vergif

Heinrich Aldegrever, 1553, prent, RP-P-OB-2679

Sophonisba zittend met de gifbeker aan haar mond. Naast haar een dienaar van haar tweede man Massinissa, die de gifbeker heeft gebracht. Op de muur een cartouche met een vierregelige tekst in het Latijn.

Saturnus

Heinrich Aldegrever, 1533, prent, RP-P-OB-2697

Saturnus, van de zijkant gezien, in de linkerhand een zeis, met zijn rechterhand houdt hij een baby aan zijn beentje omhoog. Aan zijn voeten ligt een ram. Een uit een serie van zeven prenten met goden die de planeten verbeelden.

Mars

Heinrich Aldegrever, 1529, prent, RP-P-OB-2699

Mars, staand met harnas aan en helm op, in linkerhand een fakkel en in zijn rechterhand een boog. Aan zijn voeten ligt een dode man.

Madonna met kind zittend in een…

Heinrich Aldegrever, 1527, prent, RP-P-OB-2671B

Maria met het Christuskind tegen haar borst, zittend op een kussen in een landschap.

Lot verwelkomt de engelen

Heinrich Aldegrever, 1555, prent, RP-P-OB-2620

Lot bij de stadspoort van Sodom, in gesprek met twee engelen. Hij nodigt hen uit bij hem te eten en te overnachten. Eerste prent uit een serie van vier met het verhaal van Lot (Genesis 19).

Afgunst

Heinrich Aldegrever, 1552, tekening, RP-T-00-680

Ontwerp voor een prent.

Medea geeft een beeld aan Jason

Heinrich Aldegrever, 1529, prent, RP-P-OB-2682

Medea zittend in haar kamer, overhandigt Jason die voor haar staat een beeld van een gewapende man. Deze gebeurtenis komt niet voor in de literatuur.