Inwijdingsgebed begraafplaats…

Hans van den Bogaard, 1978, documentaire foto, NG-1979-566-52

Als het inwijdingsgebed is afgelopen kunnen de tapijten worden opgerold en kan het deel van Westgaarde bestemd als islamitische begraafplaats in gebruik worden genomen. Begraafplaats Westgaarde in Osdorp in Amsterdam.

Inwijdingsgebed begraafplaats…

Hans van den Bogaard, 1978, documentaire foto, NG-1979-566-51

Voor moslims is alle grond heilig, want Allah heeft die geschapen. Toch is grond onrein en mag men er tijdens de gebedsdienst niet mee in aanraking komen. Voor de inwijding van begraafplaats Westgaarde werden tapijten gebruikt om contact met de grond te voorkomen. Bij het gebed moet men…

Optreden folkloristische groep op…

Hans van den Bogaard, 1978, documentaire foto, NG-1979-566-32

Optreden van een Creoolse folkloristische groep op de Dag der Vrijheden. Ieder jaar viert men de afschaffing van de slavernij, 1 juli 1863. De dag der Vrijheden wordt al sinds 1864 gevierd in Suriname. Eerder heete die dag Emancipatiedag. In Cultureel centrum Ganzenhoef in de Bijlmer te Amsterdam.

Marokkaans gezin

Hans van den Bogaard, 1977, documentaire foto, NG-1979-566-53

Een Marokkaans gastarbeidersgezin in een pension aan de Stadhouderskade in Amsterdam. De moeder neemt in het gezin een sleutelpositie in bij het contact tussen vader en kinderen. Intimiteit tussen vader en kinderen wordt vermeden. De vader neemt vaak een autoritaire houding aan.

Turks meisje in vormingsklas

Hans van den Bogaard, 1976, documentaire foto, NG-1979-566-41

Turkse meisjes krijgen taallessen op een vormingscentrum in Leerdam. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan het leven in Nederland, bijvoorbeeld over werk en de positie van buitenlanders. Verder worden er praktische vakken gegeven als naaien, handenarbeid, techniek en typen. In het…

Besnijdenisfeest Turkse moslims

Hans van den Bogaard, 1979, documentaire foto, NG-1979-566-45

De Turkse jongens in bed zijn besneden en hebben cadeautjes en of geld gekregen. Vóór en na de besnijdenis is er groot feest. Tussen nul en veertien jaar worden moslimjongens besneden. Hoe ouder de jongen, hoe erger de pijn. In Nederland vindt de besnijdenis meestal plaats in het ziekenhuis. In…

Turks echtpaar op de Albert…

Hans van den Bogaard, 1977, documentaire foto, NG-1979-566-40

De Albert Cuypmarkt, waar dit Turkse echtpaar zijn inkopen doet, is de plek waar alle nationaliteiten uit Amsterdam letterlijk samenstromen. De etenswaren in de kramen zijn daar de getuigen van. In de Turkse cultuur is de vrouw ondergeschikt aan de man. De man houdt contact met de buitenwereld en…

Eind van de Ramadan, Idul Fi'tre…

Hans van den Bogaard, 1979, documentaire foto, NG-1979-566-14

Surinaamse Hindoestanen vieren het einde van de Ramadan. Na het bidden begint het Idul Fi'tre-feest. In gebouw De Hoeksteen in Amsterdam.

Demonstratie van zigeuners voor…

Hans van den Bogaard, 1977, documentaire foto, NG-1979-566-39

Demonstratie van zigeuners voor vestigingsvergunning bij Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Tijdens de demonstratie werd ondanks de ernst van de zaak veel gedanst, gezongen en gemusiceerd. Binnen de cultuur van de zigeuners neemt dit een belangrijke plaats in.

Demonstratie voor…

Hans van den Bogaard, 1977, documentaire foto, NG-1979-566-38

Zigeunerkinderen spelen op het Gedenkteken 1813 in Den Haag tijdens de demonstratie voor vestigingsvergunningen.