Uitbetaling WW-uitkering

Eddy Posthuma de Boer, 1976, documentaire foto, NG-1977-276-17

Uitbetaling van de WW (Werklozen Wet)-uitkering aan een werkloze bouwvakker in Helmond.

Aanvullende werkgelegenheid

Eddy Posthuma de Boer, 1976, documentaire foto, NG-1977-276-31

Bestrijding van de Vogelkers - een boomsoort - in de bossen bij Appelscha in het kader van de aanvullende werkgelegenheid.

Bedrijfsbezetting Tealtronic

Eddy Posthuma de Boer, 1977, documentaire foto, NG-1977-276-56

Kantine van het computerbedrijf Tealtronic Nederland B.V. in Nijmegen tijdens de bedrijfsbezetting, een zogenaamde "work-in" , een bezetting waarbij doorgewerkt wordt. De bezetting duurde van 7 tot en met 13 januari en eindigde toen Minister R. Lubbers alsnog 15 miljoen gulden ter beschikking…

Landelijk Werklozen Comité

Eddy Posthuma de Boer, 1976, documentaire foto, NG-1977-276-12

De voorzitter van het Landelijk Werklozen Comité spreekt in het Werklozen centrum te Sneek.

Failliete scheepswerf

Eddy Posthuma de Boer, 1976, documentaire foto, NG-1977-276-28

Een van de 80 arbeiders van de scheepswerf Boot-Lemmer die eind september werkloos werd na het failliesement van de werf in De Lemmer.

Enka fabriek

Eddy Posthuma de Boer, 1976, documentaire foto, NG-1977-276-39

De Enka - Glanzstoff fabriek in Emmen, bij avond, in continu bedrijf.

Verlaten bedrijfshal van het…

Eddy Posthuma de Boer, 1977, documentaire foto, NG-1977-276-63

Het Nederhorst concern bood in Gorkum aan rond de 1500 man werk en was daarmee de grootste werkgever van de stad 28.000 inwoners.

Kaartende werklozen

Eddy Posthuma de Boer, 1976, documentaire foto, NG-1977-276-7

Kaartende werklozen in het werklozencentrum in Sneek.

Verlaten fabrieksgebouw van het…

Eddy Posthuma de Boer, 1977, documentaire foto, NG-1977-276-64

Het Nederhorst concern in Gorkum bood aan 1500 mensen werk en was daarmee de grootste werkgever van deze stad met 28.000 inwoners.

Werkloze stucadoor

Eddy Posthuma de Boer, 1976, documentaire foto, NG-1977-276-8

Werkloze stucadoor in Sneek. De pre-fab produktie bij nieuwe huizen veroorzaakte hoge werkloosheid onder de stucadoors.