Trots op het behaalde diploma van…

Bertien van Manen, 1980, documentaire foto, NG-1981-8-13

Een echtpaar poseert met het zojuist behaalde diploma van de Moedermavo.

Vrouwelijke rechter verbonden aan…

Bertien van Manen, 1978, documentaire foto, NG-1981-8-41

Vrouwelijke rechter verbonden aan de rechtbank in Utrecht. Zij werkt in deeltijd en behandelt zaken die zowel onder het burgerlijk recht als onder het strafrecht vallen. Verhoudingsgewijs werken in Nederland weinig vrouwen buitenshuis. Circa 30 % van de beroepsbevolking was in 1978 vrouw, terwijl…

Marokkaanse vrouw met twee van haar…

Bertien van Manen, 1981, documentaire foto, NG-1981-8-8

Een jonge Marokkaanse vrouw staat met twee van haar vier kinderen bij een aanrecht in een Blijf van mijn lijf-huis. Omdat ze werd mishandeld is ze weggelopen van haar man en daarmee heeft ze haar verblijfsvergunning verloren. Een buitenlandse vrouw krijgt alleen een zelfstandige verblijfsvergunning…

Benthuizen, 2002

Bertien van Manen, 2002, foto, NG-2008-27-10

Aanleg van het tracé van de HSL bij Benthuizen, ten oosten van Den Haag in het Groene Hart, gezien door een raam van een woning.

Deelneemster met kleinkind tijdens…

Bertien van Manen, 1981, documentaire foto, NG-1981-8-25

Deelneemster (en organisatrice) van het Vormingsweekend van de SBSV (Stichting Behartiging-Belangen Surinaamse Vrouwen). De vrouw heeft haar kleinkind bij zich, zodat haar dochter kan deelnemen aan een andere vrouwencursus.

Vrouwen protesteren bij de…

Bertien van Manen, 1979, documentaire foto, NG-1981-8-52

De Solidariteitsgroep Vrouwelijke Gevangenen houdt een demonstratie bij de omstreden vrouwentoren van de Bijlmerbajes. Deze toren bestaat uit 6 paviljoens en heeft plaats voor 70 vrouwen.

Vrouwenstaking van 30 Maart 1981

Bertien van Manen, 1981, documentaire foto, NG-1981-8-47

Twee vrouwen die deelnemen aan de Vrouwenstaking hebben zich om 17:00 uur verzameld op De Dam te Amsterdam om vervolgens in een demonstratieve optocht naar het Leidse Plein te gaan. Circa 100.000 vrouwen namen deel aan deze optocht.

Studenten van een werkgroep van de…

Bertien van Manen, 1981, documentaire foto, NG-1981-8-50

Studenten van een werkgroep Vrouwenstudies aan de Universiteit van Amsterdam (Faculteit Sociale Wetenschappen) praten met elkaar over deelname aan de Vrouwenstaking op 30 maart. Binnen Vrouwenstudies staat het onderzoek naar de positie van de vrouw centraal.

Pauze tussen twee lesuren van de…

Bertien van Manen, 1980, documentaire foto, NG-1981-8-11

Vier vrouwen pauzeren tussen twee lessen op de Moedermavo in Osdorp. De officiële naam van de school is Gemeentelijke Dagschool voor Volwassenen voor Mavo, Havo, Atheneum.

Werkneemster van vleesconcern…

Bertien van Manen, 1981, documentaire foto, NG-1981-8-39

Een vrouw is aan het werk bij een bak met darmen van vleesconcern Coveco te Weert. De vrouw is actief in de vakbond, om het dreigende ontslag van 925 mensen te helpen voorkomen. De vakbond heeft bereikt dat Coveco Weert voorlopig open blijft.