Strafmaatregelen: de brandstapel

Jacques Callot, 1633, prent, RP-P-OB-20.664

Op een open plek bij een kerk en enkele huizen die in brand staan, kijken vele soldaten toe hoe een man, aan een paal gebonden, op een brandstapel sterft. Onder de voorstelling een lege marge. Deze prent is onderdeel van een serie van 17 (18 incl. titelprent) prenten met voorstellingen van diverse…

Titelblad voor het boek 'Coustumes…

Jacques Callot, 1631, prent, RP-P-1930-70

Franse tekst en wapenschild in een cartouche in de vorm van een kruis, geplaatst op een sokkel. Aan weerszijden ervan personificaties: links de Rechtvaardigheid, rechts de Vrede.

Entree van Karel IV van Lotharingen…

Jacques Callot, 1627, prent, RP-P-OB-20.613

In een grote feestzaal maakt Karel IV van Lotharingen met een gevolg van fakkeldragers en gewapende mannen zijn entree. Op de achtergrond de triomfwagens met de Zon, Vulcanus en Juno, Minerva en Venus. Langs de wanden van de zaal tribunes vol toeschouwers. Links op het balkon moet de hertogin van…

Het martelaarschap van Matthias

Jacques Callot, 1632 - 1634, prent, RP-P-OB-4799

Matthias wordt voor een altaar doodgestoken door een man met een speer. Boven deze scène is Matthias nogmaals afgebeeld, op een wolk in de hemel, een speer in de hand. Onder de voorstelling een onderschrift in Latijn. Deze prent is onderdeel van een reeks van 16 prenten, bestaande uit een titelblad…

De verloren zoon bidt om vergeving…

Jacques Callot, 1635, prent, RP-P-OB-4710

Op het veld, te midden van de zwijnen, knielt de verloren zoon in gebed en smeekt om vergeving van zijn zonden. Onder de voorstelling een tweeregelig Franstalig vers. Deze prent is onderdeel van een reeks prenten rond de gelijkenis van de verloren zoon, bestaande uit een titelprent en tien…

Het feestmaal voor de verloren zoon

Jacques Callot, 1635, prent, RP-P-OB-4714

Op een verhoging zitten aan een lange tafel de verloren zoon, zijn vader en familieleden aan een feestmaal. Op een balkon op de achtergrond spelen muzikanten. Onder de voorstelling een tweeregelig Franstalig vers. Deze prent is onderdeel van een reeks prenten rond de gelijkenis van de verloren zoon,…

Aanbidding door de koningen

Jacques Callot, 1621 - 1635, prent, RP-P-OB-4740

Maria zit met het Christuskind op schoot bij de ingang van een vervallen gebouw. Achter haar staat Jozef. De drie koningen of wijzen uit het Oosten bieden Christus hun geschenken aan. Onder de voorstelling een lege marge.

Het martelaarschap van Mattheüs

Jacques Callot, 1632 - 1634, prent, RP-P-OB-4797

Mattheüs wordt met een zwaard onthoofd in het bijzijn van vele toeschouwers. Boven deze scène is Mattheüs nogmaals afgebeeld, op een wolk in de hemel, een zwaard in de hand. Onder de voorstelling een onderschrift in Latijn. Deze prent is onderdeel van een reeks van 16 prenten, bestaande uit een…

De Joden proberen Christus te…

Jacques Callot, 1635, prent, RP-P-OB-4694

Christus loopt weg uit een tempelruimte, omdat de mensen die daar verzameld zijn stenen van de grond rapen en naar hem gooien. Deze prent is onderdeel van een reeks van tien prenten met voorstellingen uit het Nieuwe Testament, waaraan na Callots dood een titelprent is toegevoegd.

Apostel Judas Thaddeüs

Jacques Callot, 1631, prent, RP-P-OB-4772

Judas, ten voeten uit, een bijl in de hand. Op de achtergrond links is te zien hoe hij een man doopt; op de achtergrond rechts is te zien hoe hij wordt gedood met een bijl. Deze prent is onderdeel van een reeks van 16 prenten, bestaande uit een titelblad en 15 portretten, voorstellende Christus,…