Herfstmaan te Ishiyama

Hiroshige (I) , Utagawa, 1833 - 1837, prent, RP-P-1956-737

Fuji vanaf de Katakura theeplantage…

Katsushika Hokusai, 1831 - 1835, prent, RP-P-1971-43

De derde maand

Kunisada (I) , Utagawa, 1861, prent, RP-P-W-860

Het Maiko strand in de provincie…

Hiroshige (I) , Utagawa, 1853, prent, RP-P-1956-741

Het eiland Tsukuda

Utagawa Kuniyoshi, 1831 - 1835, prent, RP-P-1956-729

Nichiren bezweert de golven bij…

Utagawa Kuniyoshi, 1833 - 1837, prent, RP-P-1956-717

Sakugawa Yozaemon en de Joshichi…

Kunisada (I) , Utagawa, 1852, prent, RP-P-1979-172

Acteur als jongeman

Kunisada (I) , Utagawa, 1852, prent, RP-P-1979-171

Acteur als werkman

Kunisada (I) , Utagawa, 1852, prent, RP-P-1979-173

Avondgloed te Seta

Hiroshige (I) , Utagawa, 1833 - 1837, prent, RP-P-1960-278