De Madroelhaven

Jannes Linders, 1989 - 1990, documentaire foto, NG-1991-2-22

De Madroelhaven is een klein haventje in Rotterdam in de provincie Zuid-Holland. Dit haventje ligt aan de zuidkant van de rivier de Nieuwe Maas en ten oosten ligt de Beneluxtunnel. Door uitbreiding van de Beneluxtunnel zal het haventje iets verkleind moeten worden. De voornaamste taak van de…

Almere Stad

André-Pierre Lamoth, 1988 - 1990, documentaire foto, NG-1991-3-23

Op deze foto zijn twee betonnen geraamten van huizen te zien, in de nieuwbouwwijk 'muziekwijk' in Almere Stad. Het stadsbeeld van Almere Stad wordt gevormd door het in de jaren tachtig opkomende postmodernisme en ook de herwaardering van het moderne bouwen heeft zo zijn sporen nagelaten. Bijzonder…

Vlaardingen

Jannes Linders, 1989 - 1990, documentaire foto, NG-1991-2-21

Deze foto heeft de fotograaf genomen, omdat hier heel duidelijk de oprukkende moderne tijd te zien is. Op de voorgrond is een idyllisch plaatje te zien van twee boeren met koeien en een boerderijhondje. Het lijkt of dit tafereeltje wreed verstoord gaat worden door flatgebouwen, kantoren en…

Nieuwegein

Jannes Linders, 1989 - 1990, documentaire foto, NG-1991-2-2

Nieuwegein is een gemeente in de provincie Utrecht. Deze gemeente ligt ten zuiden van de stad Utrecht, aan de rivier de Lek, aan weerszijden van het Merwede kanaal, het Lekkanaal en de Vaartse Rijn. Deze gemeente omvat de onderdelen Nieuwegein en Nedereindse weg. De naam is afkomstig van de in 1333…

Kassen in Roelofarendsveen

André-Pierre Lamoth, 1988 - 1990, documentaire foto, NG-1991-3-1

In de twintigste eeuw heeft de kassenbouw een hoge vlucht genomen in Nederland. In Zuid-Holland, vooral in het Westland en de Kring, treft men 60% aan van het totale Nederlandse glasareaal. In 1987, ten tijde van deze foto-opdracht, bestond het totale Nederlandse glasareaal uit ongeveer 9200…

Neeltje Jans

Jannes Linders, 1989 - 1990, documentaire foto, NG-1991-2-34

Het voormalig werkeiland Neeltje Jans ligt in de Oosterschelde en maakt deel uit van de Deltawerken. Neeltje Jans was oorspronkelijk bedoeld als centraal werkgebied, van waaruit de Oosterschelde volledig afgedamd zou worden. Begin jaren zeventig werd de discussie in Zeeland en de rest van Nederland…

De Dinkel bij Denekamp

Jannes Linders, 1989 - 1990, documentaire foto, NG-1991-2-10

Dit is het riviertje de Dinkel in het Sterrebos bij Denekamp. Denekamp is een gemeente in de provincie Overijssel en ligt in het oosten van Twente, tegen de Duitse grens aan. Deze gemeente wordt doorstroomd door het riviertje de Dinkel. De Dinkel is tachtig kilometer lang, waarvan 36 kilometer in…

Vinkeveen

André-Pierre Lamoth, 1988 - 1990, documentaire foto, NG-1991-3-30

Twee mensen rijden op een brommer door de polder Groot-Mijdrecht in Vinkeveen. Vinkeveen was vroeger een gemeente in de provincie Utrecht. Bij de gemeentelijke herindelingen van 1988 is Vinkeveen opgegaan in de toen nieuwe gemeente, De Ronde Venen. Naast Vinkeveen is De Ronde Venen ontstaan uit de…

Bomenlaan in de polder

André-Pierre Lamoth, 1988 - 1990, documentaire foto, NG-1991-3-25

Op deze foto is een hele mooie bomenlaan te zien. Bomen hebben voor de mens meerdere betekenissen, voor de sier in tuinen en parken, als lichtvangers, maar ook als leveranciers van producten zoals hout, vruchten en geneesmiddelen. De bomen op deze foto hebben een andere functie. Bomen langs…

De Maasvlakte

Jannes Linders, 1989 - 1990, documentaire foto, NG-1991-2-26

Op de voorgrond is een strook duinachtig landschap te zien en onder de balustrade een soort strand waarop kinderen spelen. Het gaat hier om het afwateringskanaal van de elektrische centrale op de Maasvlakte. De Maasvlakte is een in 1966 ontstaan haven- en industriegebied voor de kust van…