45 resultaten gevonden


Hans Holbein (II) , Veit Rudolf Specklin, 1538, prent, RP-P-OB-4511W(V)

Het altaar met het offer van Elia wordt door God met vuur ontstoken als teken van zijn macht. Links staan de Baälpriesters die tevergeefs hebben geprobeerd hun offer te laten branden, rechts knielt Elia terwijl hij God aanroept. In de marge van de afbeelding staat de tekst III Regvm XVIII [2…

Hans Holbein (II) , Veit Rudolf Specklin, 1538, prent, RP-P-OB-4511J(V)

Mozes staat op de berg Sinaï en ontvangt van God voorschriften over de oogst van gewassen en wijn. Op de voorgrond zijn de Israëlieten aan het werk op het land en in de verste rijdt een wagen geladen met hooi. In de marge boven de afbeelding staat de tekst Levitici XIX.

Hans Holbein (II) , Veit Rudolf Specklin, 1538, prent, RP-P-OB-4511I(V)

Mozes ontvangt op de berg Sinaï van God voorschriften voor de wijding van Aäron en zijn zonen tot priesters. In de marge boven de afbeelding staat de tekst Levitici VIII

Hans Holbein (II) , Veit Rudolf Specklin, 1538, prent, RP-P-OB-4511G(R)

De Israëlieten rapen het manna van de grond dat uit een wolk regent. Ze laden hun schorten en manden vol terwijl Mozes links toekijkt. In de marge boven de afbeelding staat de tekst Exodi XVI.

Hans Holbein (II) , Veit Rudolf Specklin, 1538, prent, RP-P-OB-4511H(V)

Ark van het verbond, waarin tafelen der wet worden bewaard, en andere voorwerpen die behoren tot de inrichting van de tabernakel. Links staat een menora, daarnaast vaatwerk voor de offers en rechts staat het toonbrood, boven de voorwerpen zweven twee cherubijnen. In de marge boven de afbeelding…

Hans Holbein (II) , Veit Rudolf Specklin, 1538, prent, RP-P-OB-4511FF(R)

In een storm spreekt God tot Job, hij is linksboven weergegeven met een wereldbol omgeven door wolken. Job zit op een boomstam en terwijl hij kijkt naar God wijst hij naar zijn vrienden die verlost zijn van hun zonden. In de marge boven de afbeelding staat de tekst Iob XXXVIII & XLII [Job 38 & 42]

Hans Holbein (II) , Veit Rudolf Specklin, 1538, prent, RP-P-OB-4511II(R)

In een tuin heeft een man een ontmoeting met een lichtzinnige vrouw. De afbeelding is een illustratie bij Spreuken 6 waarin wordt gewaarschuwd voor overspel. In de marge boven de afbeelding staat de tekst Cant[...] I.

Hans Holbein (II) , Veit Rudolf Specklin, 1538, prent, RP-P-OB-4511P(R)

Boaz inspecteert de oogst van gerst op zijn land en ontmoet Ruth die achter de maaiers aan loopt om aren te lezen. In de marge boven de afbeelding staat de tekst Ruth II.

Hans Holbein (II) , Veit Rudolf Specklin, 1538, prent, RP-P-OB-4511Y(V)

In de marge boven de afbeelding staat de tekst I Paralip. I [1 Kronieken 1].

Hans Holbein (II) , Veit Rudolf Specklin, 1538, prent, RP-P-OB-4511AA(R)

Salomo knielt biddend voor de ark van het verbond met de zevenarmige kandelaar (menora) en vraagt God om wijsheid. In de marge boven de afbeelding staat de tekst II Paralip I [2 Kronieken 1].